strona główna

28.07.2015

Matura 2015 - podsumowanie wyników

 

Najwyższy wynik zdawalności egzaminu maturalnego we wszystkich szkołach prowadzonych przez powiat kluczborski uzyskało I LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, w następnej kolejności dobry wynik osiągnęło Technikum nr 3 w ZSP nr 1.

Analiza wyników maturalnych sporządzona została na podstawie danych zebranych ze szkół wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz danych ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (woj. dolnośląskie i opolskie) wg stanu na 10 lipca 2015 r. Dane dotyczą tegorocznych maturzystów, którzy przystąpili do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju 2015 r.

Tegoroczni absolwenci przystępowali do egzaminu maturalnego w tzw. nowej i starej formule. Nowa formuła obowiązuje na egzaminie maturalnym od 2015 r. i obejmuje uczniów liceów ogólnokształcących, których objęła nowa podstawa programowa z 2012 r. Natomiast uczniowie techników zdawali jeszcze egzamin w starej formule, czyli zgodnie ze stara podstawą programową, obowiązującą przed 2012 r.

Jak wspomnieliśmy wyżej, najwyższy wynik zdawalności egzaminu maturalnego we wszystkich szkołach prowadzonych przez powiat kluczborski uzyskało I LO w ZSO w Kluczborku, tj. 82,8 procent, w następnej kolejności dobry wynik osiągnęło Technikum Nr 3, tj. 76,3 %. W Technikum Nr 3, porównując wyniki matur na przestrzeni czterech ostatnich lat, tegoroczny wynik jest najwyższy (76,3% - 2015 r., 54,65% - 2014 r., 44,9% - 2013 r., 53,1% - 2012 r.).

Analizując wyniki tegorocznej matury, jak co roku, najlepiej wypadli uczniowie liceów ogólnokształcących – 74,45%, a w następnej kolejności absolwenci techników – 66,45%.

 

Szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu maturalnego przedstawia poniższa tabela.

Wyniki zdawalności egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez powiat kluczborski w 2015 roku.

zespół szkół

typ szkoły

liczba uczniów

uczniowie, którzy zdali maturę*

 w klasach maturalnych

którzy przystąpili  o matury*

którzy przystąpili  do wszystkich obowiązkowych przedmiotów*

Liczba

ZSO

I LO

145

145

145

120

razem

145

145

145

120

ZSL-T

II LO

84

84

82

49

T nr 1

48

48

46

32

razem

132

132

128

81

ZSP nr 1

T nr 3

104

82

80

61

razem

104

82

80

61

ZSP nr 2 - CKU

T nr 2

43

32

29

10

II  LO dla D.

17

4

4

2

razem

60

36

33

12

Razem:

441

395

386

274

* dotyczy uczniów przystępujących do matury po raz pierwszy

 

 


Oprac. Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku