strona główna

05.07.2012

Matura 2012 – wyniki w szkołach powiatu kluczborskiego


Zdawalność egzaminu dojrzałości w szkołach prowadzonych przez powiat kluczborski wynosi 76,89 procent. Na podstawie danych zebranych ze szkół wynika, że na 497 uczniów klas maturalnych do matury przystąpiło 489, z czego 376 zdało. Najwyższy wynik zdawalności uzyskało I LO w ZSO w Kluczborku - 92,9%,
w następnej kolejności bardzo dobry wynik osiągnęły: II LO - 87,2% oraz Technikum Nr 1 – 82,5% w ZSL-T w Kluczborku.

 

Tegoroczne wyniki były o 5,89 procent lepsze niż w roku ubiegłym.
 

 

 

Szczegółowe dane dotyczące zdawalności egzaminu maturalnego przedstawiają poniższe tabele.

 

Nazwa

Zespołu Szkół

typ szkoły

liczba uczniów
w klasach maturalnych

liczba uczniów, którzy przystąpili            do matury*

uczniowie, którzy zdali maturę*

Liczba

procent

Zespół Szkół Licealno-Technicznych

w Kluczborku

II LO

86

86

75

87,2 %

I LP

31

31

18

58,1 %

T nr 1

57

57

47

82,5 %

razem

174

174

140

80,4 %

Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Kluczborku

I LO

170

168

156

92,9 %

razem

170

168

156

92,9 %

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku

III LP

27

27

12

44,4 %

T nr 3

81

81

43

53,1 %

razem

108

108

55

50,9 %

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2- CKU w Kluczborku

T nr 2

45

39

25

64,1 %

razem

45

39

25

64,1 %

Razem:

497

489

376

76,89 %

  * dotyczy uczniów przystępujących do matury po raz pierwszy

 

 

Zdawalność matur (w %)

LO

LP

T

LU

TU

razem

Polska

89

57

70

27

22

80

Województwo

88,5

50,6

69,2

27,8

29,5

77,8

Wszystkie szkoły w powiecie kluczborskim

90,6

47,7

57,8

30,0

-

71,8

Szkoły Powiatu Kluczborskiego

90,94

51,72

64,97

-

-

76,89

 

 

Sporządziła:
J. Neugebauer
 

 

   

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku