strona główna

3.10.2014

Manewry ratownicze


27 września na terenie Kluczborka i w okolicach miasta odbywały się się manewry służb ratowniczych. Głównym organizatorem była Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku. W manewrach wzięło udział 16 zespołów między innymi z: jednostek ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu kluczborskiego oraz namysłowskiego i służby ratowniczej z Polowej Technicznej Bazy Wojsk Łączności w Szumiradzie.

Ćwiczenia miały na celu poniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy przez ratowników działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz zacieśnienie więzi pomiędzy ratownikami-strażakami OSP, PSP oraz innymi podmiotami i służbami ratowniczymi.

 

 Scenariusz manewrów przewidywał prowadzenie akcji ratowniczych oraz udzielanie pomocy poszkodowanym do czasu przybycia Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Dla wszystkich ćwiczących przygotowano w różnych częściach miasta i okolicznych strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych 11 stanowisk, na których pozoranci, najczęściej strażacy ochotnicy, odgrywali role osób poszkodowanych w różnych zdarzeniach losowych np: wskutek upadek z dachu budynku, wpadnięcia do studni, motocyklisty poszkodowanego w wypadku drogowym, poparzonego strażaka, porażonych prądem elektrycznym, człowieka z zatrzymanymi czynnościami krążeniowo-oddechowymi czy potrąconego na przejściu pieszego.

Zadaniem ratowników było jak najszybsze dotarcie do miejsca zdarzenia, odszukanie poszkodowanych, zabezpieczeniu i udzieleniu pierwszej pomocy w zakresie przewidzianym przez obowiązujące procedury medyczne . Oceny zespołów ćwiczących na poszczególnych stanowiskach dokonywali strażacy z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, Namysłowie oraz koordynatorzy medyczni. W ćwiczeniach, w roli obserwatorów, wzięli udział członkowie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego .

Po ćwiczeniach wszyscy uczestnicy spotkali się na wspólnej grochówce podczas, której omówiono przebieg ćwiczeń.

 

więcej zdjęć: http://www.straz.kluczbork.pl/galeria2.php?id=51

 


Na podst. materiałów PZZK/KP PSP Kluczbork
 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku