strona główna

27.05.2015

„Lady D.” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku

28 kwietnia w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu odbyła się II opolska gala konkursu "Lady D. im. Krystyny Bochenek". W konkursie tym wystartowała Monika Bodenszac - 21 letnia uczennica I klasy Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

 

Konkurs, którego celem jest uhonorowanie niepełnosprawnych, ale aktywnych, wyjątkowych kobiet, zamieszkałych na stałe na terenie województwa opolskiego, wnoszących istotny wkład
w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich sukcesów i postaw, przyniósł Monice ogromne wyróżnienie
- I miejsce w kategorii "Kultura i sztuka".


Monika Bodenszac to młoda kobieta, której choroba zabrała niezależność. Niepełnosprawność nie pozwala jej na samodzielne funkcjonowanie, potrzebuje wsparcia w wielu czynnościach dnia codziennego, ale swoje piękne wyszywanki – oryginalne prace plastyczne, wykonuje samodzielnie, z prawdziwą pasją. W tym wyjątkowym hobby wspiera ją cudowna mama, która zawsze jest przy niej. I to właśnie ona rozbudziła w córce tę niezwykłą pasję - "malowanie igłą szarego, codziennego świata". Porażone kończyny, kiedy trzyma igłę i tamborek słuchają się jej, a ona
w pełni świadomie, z rozmysłem i wytrwałością kieruje całym procesem twórczym – od pomysłu-do końcowego efektu. Te wyszywanki to cały jej świat. W ten wyjątkowy sposób Monika pokazuje światu całą siebie. Za te wspaniałe dzieła plastyczne odebrała już wiele nagród i wyróżnień, a jej prace zawsze wzbudzają podziw i ogromne zainteresowanie. Pedagodzy
z SOSW w Kluczborku z ogromnym zaangażowaniem wspierają zdolną uczennicę, tworząc jej optymalne warunki do rozwijania swojej pięknej pasji.


To cudownie, że Kapituła konkursu "Lady D. im. Krystyny Bochenek" doceniła niepowtarzalność i wyjątkowość Moniki – kobiety niesamowitej, która pokonując swoje słabości, odnalazła w sztuce sens życia.


To nie jedyny sukces Moniki w bieżącym roku szkolnym,
w grudniu 2014 r. Monika zdobyła I miejsce w XIV ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci specjalnej troski "Moja rodzina w kolorach świata" organizowanym przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Praszce. Wyróżnienie w konkursie "Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens", realizowanym przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych za prace autobiograficzną pt.: "Igłą malowane" oraz I miejsce w ogólnopolskim konkursie na kartkę świąteczną pn: "Boże Narodzenie na świecie, na różnych kontynentach" zorganizowanym przez: Fundację im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego "Serce bez granic", Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej i Papieskie Dzieła Misyjne Diecezji Sandomierskiej.


Monika od lat z sukcesami reprezentuje placówkę w różnych konkursach o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. Promuje także Ośrodek podczas uroczystości o zasięgu powiatowym – w 2014 r. uczestniczyła razem z mamą w programie artystycznym "Na tropikalnej wyspie" podczas Święta Ośrodka z udziałem lokalnych władz oraz Naczelnika Wydziału Edukacji. W bieżącym roku szkolnym również weźmie udział w obchodach Święta Ośrodka gdzie wystąpi w spektaklu pt: "W poszukiwaniu kolorów tęczy" przygotowanym na motywach autorskiej bajki terapeutycznej.

 

 


Sukcesy Moniki są efektem jej wytrwałej pracy i wielkiej cierpliwości, są także pięknym owocem wieloletniej, bardzo dobrej współpracy rodziców uczennicy oraz nauczycieli pracujących w SOSW w Kluczborku. Pierwsze wystawy Moniki, których inicjatorką była pani Barbara Krupa odbyły się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kluczborku i w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej również w Kluczborku już kilka lat temu. Udział w konkursie talentów zorganizowanym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kluczborku i pierwsze miejsca na podium w konkursach "Moja rodzina w kolorach świata", "Bóg się rodzi, moc truchleje…", "Zaczarowany świat bibuły", były zasługą pani Małgorzaty Ryszki. Obecnie opiekę artystyczną i wychowawczą w szkole sprawuje nad uczennicą pani Beata Bryk, która postanowiła, aby wytwory artystyczne Moniki dotarły do szerszej grupy odbiorców. Głównym celem promocji twórczości tej wyjątkowej młodej dziewczyny jest pokazanie ludziom, że niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w tworzeniu sztuki, a ta daje im ogromne poczucie sprawczości i mnóstwo radości oraz nadaje SENS ich ŻYCIU.
 

 

 

 Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek organizowany jest od roku 2002 r. przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet. Skrót „Lady D.” pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled – Dama Niepełnosprawna. Wyróżnienie Lady D. – kojarzone jest również ze zmarłą tragicznie księżną Walii Dianą, znaną z działalności charytatywnej, także na rzecz osób z niepełnosprawnością. Na Opolszczyźnie konkurs organizowany jest przez Biuro Poselskie Janiny Okrągły we współpracy z Oddziałem Opolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Reportaż z Gali Konkursu:
http://opole.tvp.pl/19845725/konkurs-lady-d-im-krystyny-bochenek


Zdjęcia z gali Lady D:
http://www.24opole.pl/17476,Znamy_laureatki_konkursu_Lady_D._im._Krystyny_Bochenek,wiadomosc.html
http://opole.gosc.pl/gal/pokaz/2455388.Statuetki-Lady-D-rozdane
http://www.po.opole.pl/index.php?mod=gallery;1188;2015#prettyPhoto
 

Autor: Beata Bryk

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku