strona główna

12.01.2017

Kwalifikacja wojskowa 2017


W dniach od 6 lutego do 3 marca 2017 roku na terenie powiatu kluczborskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Przed Powiatową Komisją Lekarską w Kluczborku staną mężczyźni urodzeni w 1998 r. oraz roczniki starsze tj. 1993 - 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 
Do stawienia się przed Powiatową Komisję Lekarską wzywa się również osoby urodzone w roku 1996 i 1997, którzy:

  • zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej,

  • złożyli wniosek o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby
    wojskowej.

Przed Powiatową Komisją Lekarską w Kluczborku staną również kobiety urodzone w latach 1993 -1998 pobierające naukę
i absolwentki szkół o kierunkach: medycznych, weterynaryjnych oraz psychologicznych.


Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w pomieszczeniach Kampusu Sportowego w Kluczborku ul. Sportowa 1
(dawny budynek KKS ) I piętro w godzinach 8.00-14.00.
 

  


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku