strona główna

13.01.2015

Kwalifikacja wojskowa 2015

 

W dniach od 16 lutego do 11 marca 2015 roku na terenie powiatu kluczborskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Przed Powiatową Komisją Lekarską w Kluczborku staną mężczyźni urodzeni w 1996 r. oraz roczniki starsze tj. 1991 - 1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Do stawienia się przed Powiatową Komisję Lekarską wzywa się również osoby urodzone w roku 1994 i 1995, którzy:
- zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej,
- złożyli wniosek o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

 


Przed Powiatową Komisją Lekarską w Kluczborku staną również kobiety urodzone w latach 1991 -1996 pobierające naukę i absolwentki szkóło kierunkach: medycznych, weterynaryjnych oraz psychologicznych.


Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w pomieszczeniach Kampusu Sportowego w Kluczborku ul. Sportowa 1 (dawny budynek KKS) I piętro w godzinach 8.00-14.00.

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku