strona główna

30.01.2013

Kwalifikacja wojskowa 2013


W dniach od 18 lutego do 15 marca 2013 roku na terenie powiatu kluczborskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Przed Powiatową Komisją Lekarską w Kluczborku staną mężczyźni urodzeni w 1994 r. oraz z roczników starszych tj. 1989 - 1993, którzy
nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do stawienia się przed Powiatową Komisję Lekarską wzywa się również osoby urodzone w roku 1992 i 1993, które:
- zostały uznane ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolne
do odbycia zasadniczej służby wojskowej,
- złożyły wniosek o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby
wojskowej.

Przed Powiatową Komisją Lekarską w Kluczborku staną też kobiety urodzone w latach 1989-1994 pobierające naukę i absolwentki szkół o kierunkach: medycznych, weterynaryjnych oraz psychologicznych.

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w pomieszczeniach Kampusu Sportowego w Kluczborku przy ul. Sportowej 1 (dawny budynek KKS ), I piętro, w godzinach 8.00-13.00.

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku