strona główna

3.01.2012

Kwalifikacja wojskowa 2012


W dniach od 20 lutego do 20 marca 2012 roku na terenie powiatu kluczborskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa (dawniejszy "pobór wojskowy"). Przed Powiatową Komisją Lekarską w Kluczborku staną mężczyźni urodzeni w 1993 r. oraz roczniki starsze tj. 1988 - 1992, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do stawienia się przed Powiatową Komisję Lekarską wzywa się również osoby urodzone w roku 1991 i 1992, którzy:
- zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej,
- złożyli wniosek o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

Przed Powiatową Komisją Lekarską w Kluczborku staną również kobiety urodzone w latach 1988 -1993 pobierające naukę i absolwentki szkół o kierunkach: medycznych, weterynaryjnych oraz psychologicznych.


Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w pomieszczeniach Kampusu Sportowego w Kluczborku ul. Sportowa 1 (dawny budynek KKS) I piętro w godzinach 8.00-14.00.

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku