strona główna

12.12.2012

"Kuszenie" gimnazjalistów
 

Jakie kierunki znajdą się w ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu na rok 2013/2014? Które z nich będą atrakcyjne dla absolwentów gimnazjów? - dyrektorzy mają kilka nowych propozycji.

O ofercie edukacyjnej szkół prowadzonych przez powiat była mowa podczas ostatniej narady dyrektorów tych placówek.
Oceniono, które kierunki cieszyły się w ostatnich latach popularnością. Wstępnie zaproponowano kilka nowych:

  • w Zespole Szkół Ogólnokształcących utworzenie klasy lingwistyczno – dziennikarskiej z nastawieniem na języki obce, z rozszerzonym językiem polskim i WOS-em, a także - klasy turystycznej, również z rozszerzeniem z języków obcych i geografii, co jest wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów, zgłaszanym przez nich samych

  • w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 nowości dotyczyć mają technikum, planuje się utworzyć kierunek technik kelner, w związku z coraz większymi w tej profesji wymaganiami ze strony potencjalnych pracodawców, oraz technik rachunkowości

  • w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 zaproponowano nowy kierunek technik urządzeń i systemów energii odnawialnej

  • w Zespole Szkół Licealno – Technicznych klasę policyjną planuje się podzielić na dwie specjalności policyjną i wojskową, co zaproponowano w ubiegłym roku, ale tym razem nastąpi zmiana przedmiotów objętych rozszerzeniem.

 - To na razie tylko propozycje nowych kierunków. Decyzję o ostatecznym kształcie oferty edukacyjnej naszych placówek na najbliższy rok podejmuje Zarząd Powiatu – mówi Rozalia Słoniowska, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku