strona główna

14.11.2013

Co robić w sytuacji kryzysowej...

Kwestie związane z zarządzaniem kryzysowym, wsparcie psychologiczne poszkodowanym w zdarzeniach, funkcjonowanie systemów alarmowania
i ostrzegania, zasady ewakuacji, zasady udzielania pierwszej pomocy - to tylko część wiedzy jaką zdobyli dyrektorzy i kierownicy powiatowych placówek podczas dwudniowego szkolenia na temat ochrony ludności.

Zorganizował je w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa oraz w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzić komendę, obejrzeć sprzęt, którym dysponują strażacy i zobaczyć symulację zdarzenia na placu komendy z wykorzystaniem m.in. kamery termowizyjnej. Pokazano jak szybko można dzięki niej znaleźć i dotrzeć w zadymionym pomieszczeniu do poszkodowanego. Wiedza z tego typu szkoleń dyrektorom i kierownikom jednostek pomaga sprawniej działać
w autentycznych sytuacjach kryzysowych. A przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy, przećwiczenie reanimacji na fantomach gdy w pracy czy poza nią można uratować komuś życie zanim nadjedzie karetka.

Szkolenie obejmowało również takie tematy jak: ochrona ludności i obrona cywilna w systemie obronności Państwa, zadania i kompetencje organów administracji publicznej, służb, inspekcji, straży w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i ochrony dóbr kultury, funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, formacje obrony cywilnej – zadania, sposób organizacji, wyposażenie, sposoby postępowania w kontaktach z mediami w sytuacjach kryzysowych, rola mediów w sytuacjach kryzysowych, założenia i funkcjonowanie systemu alarmowania i ostrzegania, wybrane zagadnienia z zakresu powszechnej samoobrony ludności, dotyczące m. in. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym, zadania organizacji pozarządowych w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej, zasady ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia, udział sił zbrojnych systemie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w powiecie kluczborskim.

A odwiedzającym naszą stronę przypominamy, że w zakładce "Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego" klikając na "Poradniki" znajdziecie wszystko o ogólnych zasadach postępowania w przypadku różnych zagrożeń od zatruć, ukąszeń, przez pożary, śnieżyce, powodzie, po awarie ze skażeniem promieniotwórczym.

 

 

 

Oprac. M.Kluf

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku