strona główna

06.11.2017

Bezpieczne pozyskiwanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego

 

Drewno w gospodarstwach rolnych ma szerokie zastosowanie m.in. do ogrzewania powierzchni gospodarczej i mieszkalnej, przygotowywania karmy dla zwierząt oraz jako materiał budowlany. Wycinka drzew, cięcie oraz łupanie przy niewłaściwym użytkowaniu narzędzi wiążą się z dużym ryzykiem wypadku.


Aby uniknąć wypadku z udziałem narzędzi do obróbki drewna należy:

• zdobyć odpowiednią wiedzę o ich stosowaniu,
• nie demontować systemów bezpieczeństwa i osłon w pilarkach łańcuchowych i tarczowych,
• właściwie konserwować i obsługiwać pilarki i siekiery,
• stosować podczas pracy odpowiednią odzież roboczą, obuwie oraz ochrony twarzy i słuchu.

Do licznych okaleczeń oraz amputacji dłoni dochodzi podczas cięcia drewna na pilarkach tarczowych – często domowej konstrukcji, nieposiadających odpowiednich osłon zabezpieczających, wokół których bywa nieuprzątnięta i śliska nawierzchnia. Podobne urazy są odnotowywane podczas rozłupywania klocy drewna na mniejsze, gdy używane są niestabilne, zniszczone pieńki, a rozłupywany siekierą materiał przytrzymywany jest ręką. Do niebezpiecznych urazów ciała dochodzi również podczas pracy pilarką łańcuchową, najczęściej w wyniku odbicia lub zakleszczenia wynikającego z nieprawidłowej obsługi urządzenia.

Czynności związane z pozyskiwaniem drewna obarczone są dużym ryzykiem wypadku, dlatego do pracy należy przystępować w pełni wypoczętym, zdrowym i skoncentrowanym, najlepiej w towarzystwie drugiej osoby. Należy także zadbać o odpowiednie ubranie robocze i ochrony osobiste (odzież przylegająca do ciała, obuwie na protektorowanej podeszwie ze wzmocnionymi noskami, rękawice, kask z ochroną twarzy, okulary, ochronniki słuchu) oraz przestrzegać następujących zasad bhp:
• używać pilarek tarczowych wyposażonych w osłony zabezpieczające, podajniki i wyłącznik znajdujący się w zasięgu ręku obsługującego,
• ustawić pilarkę na równym, twardym podłożu i zabezpieczyć przed przesuwaniem,
• nie zbliżać dłoni do tarczy, stosować popychacze,
• zadbać o ład i porządek oraz właściwe oświetlenie w miejscu cięcia drewna,
• stosować stabilny i odpowiedni do wzrostu pieniek podczas rozłupywania kloców drewna,
• używać siekiery z prawidłowo osadzonym i naostrzonym ostrzem oraz o odpowiedniej jakości i długości stylisku,
• nie przytrzymywać drewna rękoma podczas rozłupywania siekierą,
• zachować szczególną ostrożność podczas pracy pilarką łańcuchową, trzymać pilarkę w obydwu rękach, w taki sposób, aby ruchy były pewne i stabilne, prowadzić tak, aby żadna część ciała nie znajdowała się na linii cięcia.

Stosowanie zasad bhp i uwzględnianie wszystkich wskazań szczegółowo przedstawionych w instrukcjach obsługi urządzeń do obróbki drewna jest gwarancją uniknięcia wielu wypadków i bezpieczeństwa pracy.
W sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej, przypominamy o obowiązku niezwłocznego, jak najwcześniejszego dokonania zgłoszenia go do Placówki Terenowej oraz zabezpieczenia miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem do czasu przeprowadzenia oględzin przez pracownika KRUS.

Rolników i ich rodziny serdecznie zapraszamy do udziału w działaniach prewencyjnych organizowanych przez KRUS (informacje o działaniach znajdują się na stronie: www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl) oraz do korzystania z broszur, poradników i ulotek publikowanych na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.

Anetta Buła-Kwiatek
PT KRUS w Kluczborku

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku