strona główna

8.03.2012

Terminy konkursów na  dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu kluczborskiego  

 

 


Terminy i miejsca przeprowadzenia konkursów

na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu kluczborskiego

 

Nazwa placówki

Data, godz. przeprowadzenia konkursu

Miejsce przeprowadzenia konkursu

Młodzieżowy Dom Kultury  

w Kluczborku

21.03.2012 r.

godz. 830

Starostwo Powiatowe

w Kluczborku,

ul. Katowicka 1,

sala nr 213

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

w Kluczborku

21.03.2012 r.

godz. 1100

Starostwo Powiatowe

w Kluczborku,

ul. Katowicka 1,

sala nr 213

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku

22.03.2012 r.

godz. 830

Starostwo Powiatowe

w Kluczborku,

ul. Katowicka 1,

sala nr 213

Zespół Szkół Licealno -Technicznych

w Kluczborku

22.03.2012 r.

godz. 1100

Starostwo Powiatowe

w Kluczborku,

ul. Katowicka 1,

sala nr 213

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Kluczborku

23.03.2012 r.

godz. 830

Starostwo Powiatowe

w Kluczborku,

ul. Katowicka 1,

sala nr 213

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Kluczborku

23.03.2012 r.

godz. 1100

Starostwo Powiatowe

w Kluczborku,

ul. Katowicka 1,

sala nr 213

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie na co najmniej
7 dni przed terminem konkursu
 

 

Jolanta Krzysztowczyk
Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu
Starostwa Powiatowego w Kluczborku

 

 

zobacz także:

Konkursy na dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu kluczborskiego

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku