strona główna

31.12.2014

Nagrodzono laureatów konkursu "Las wokół nas"

 

Druga edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie pt. „Las wokół nas” rozstrzygnięta.

 

 

Konkurs zorganizował Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Kluczborku  pod patronatem: Starosty Kluczborskiego, Nadleśnictwa Kluczbork, Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach oraz Banku Spółdzielczego w Wołczynie. Adresowany był do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z przedszkoli,  szkół
i placówek ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

 

W tegorocznej edycji wzięły udział 23 placówki z województwa opolskiego. Zgłoszono 180 prac spośród których jury nagrodziło i wyróżniło 27. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a ich opiekunowie - podziękowania. Uroczystość rozdania nagród odbyła się na terenie ośrodka 26 listopada2014 r.

 

Uczestnicy rywalizowali w 5 grupach wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa klasy I –III i klasy IV – VI, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.


Cele konkursu to:

  • Rozbudzanie wrażliwości na piękno i bogactwo naszych lasów.

  • Promowanie ochrony przyrody w lasach, utrzymania czystości i ich naturalnego piękna.

  • Podniesienie świadomości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zakresie odpowiedzialnego korzystania
    z zasobów leśnych.

  • Przedstawienie w pracach dzieci i młodzieży lasu jako naturalnego siedliska bytowania różnych organizmów, a także miejsca odpoczynku i rekreacji człowieka żyjącego w zgodzie z naturą.

  • Rozwijanie możliwości twórczych oraz umiejętności wypowiadania się poprzez działanie plastyczne.

 

 

 

 

 
 

Oprac.: SOSW w Kluczborku

 

 


 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku