strona główna

19.12.2012

Komisja bezpieczeństwa o zimie 
 

Zimowe utrzymanie dróg, sytuacja bezdomnych o tej porze roku, inwestycje powiatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa – to część tematów poruszona na spotkaniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz PZZK.

Zarząd Dróg Powiatowych (ma do utrzymania 396,1 km dróg w czterech gminach) przypomina, że wzorem lat ubiegłych miejscem dysponowania i kierowania akcją zimowa będzie Obwód Drogowo Mostowy w Wołczynie. Prowadzenie usług zimowego utrzymania dróg powierzono firmom wyłonionym w przetargu. Ponadto pojazdy pracujące w akcji zimowej wyposażone są w urządzenia GPS (zakupione ze środków powiatu), umożliwiające stały monitoring czasu pracy sprzętu. A ten sprzęt to: 15 pługów i 4 piaskarko - solarki i zapasy mieszanki piaskowo – solnej.
 


Dyżury drogowców


Podczas praca związanych z zimowym utrzymaniem dróg wprowadzane są dyżury w obwodzie Drogowym ZDP w Wołczynie, przy ul. Fabrycznej 27,
tel. 77/418 85 20. Pracami koordynują wyznaczeni dyżurni. Zakres dyżurów uzależniony jest od prognozowanych warunków atmosferycznych i stanu przejezdności dróg.

Informacji o przejezdności dróg powiatowych na terenie powiatu kluczborskiego udzielać będą dyżurni pod nr telefonu 77 418 85 20 ; w dni robocze w godz. 7 - 15 - również pracownicy działu technicznego ZDP pod nr telefonu : 77 418 60 66 lub 418 61 61.
Pod tymi numerami telefonów należy zgłaszać również wszelkie interwencje dotyczące zimowego utrzymania dróg.

Informacji o przejezdności dróg wojewódzkich na terenie powiatu kluczborskiego należy zasięgać u dyżurnego Oddziału Terenowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Oleśnie pod numerem telefonu 347 358 22 87.

O przygotowaniu do zimowego utrzymania pozostałych dróg, komu zostało ono powierzone i jak będzie przebiegać, informowali zarządcy tych tras.


Na pomoc bezdomnym


Była też mowa o pomocy osobom potrzebujących wsparcia zimą szczególnego wsparcia.

M.in. policjanci jak co roku zbierają informacje na temat osób bezdomnych, sprawdzają miejsca, gdzie mogą oni przebywać: dworce kolejowe, węzły ciepłownicze, pustostany, rozpoczęte budowy, ogródki działkowe. Pomocy bezdomnym udzielają OPS lub PCPR, jeśli jest taka potrzeba umieszczani są w schronisku. Mogą być prewencyjnie zatrzymani jeśli są pijani.

Podobne działania jak Policja prowadzi też Straż Miejska w Kluczborku i Wołczynie.

Funkcjonariusze Policji mówili też o działaniach związanych z nadchodzącymi feriami.

Podczas spotkania zwrócono też uwagę na konieczność skutecznego przeciwdziałania kolejnym przypadkom zaczadzeń, których liczba, mimo lokalnych i ogólnopolskich akcji informacyjnych wciąż jest w kraju zbyt duża.
 


Po remontach bezpieczniej

Jakie inwestycje, który wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa, powiat w tym roku wykonał przypomniał starosta Piotr Pośpiech. - Rok 2012 nie był tak dobry jak poprzedni, co wiąże się z narzuconymi samorządom ograniczeniami finansowymi - zaznaczył. W tym roku udało się jednak wykonać na naszych drogach remonty cząstkowe za około 1 mln zł. Między innymi w Kuniowie, Borkowicach, Bąkowie, Laskowicach na całej długości, w Szumiradzie, Szumie.

W Kluczborku m.in.: naprawiono nawierzchnię przy ul. Karola Miarki, położono nowy chodnik odnowiono ruchliwą ul. Kościuszki i niszczony przez ciężki transport odcinek ul. Dzierżona przy „Prefabecie”.

Wydatki na poprawę bezpieczeństwa to także wsparcie powiatu do zakupu sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. dla OSP Chudoba. Uzupełnienie dofinansowania do sprzętu mają otrzymać OSP Jasienie i OSP Kuniów.

W 2013 r. w ramach poprawy bezpieczeństwa mają być kontynuowane kolejne cząstkowe remonty. - Planowana jest przebudowa razem z chodnikami dla pieszych ulicy Strzeleckiej, oraz drogi powiatowej w Wierzbicy Górnej od drogi nr 42 do przejazdu - mówił starosta.
Powiat chce też wyremontować drogę na Oś.

Więcej o tym jak zabezpieczyć się przed zatruciem dwutlenkiem węgla:
http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216

 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku