strona główna

11.12.2013

Remontujemy kolejną „schetynówkę”

Wiosną przyszłego roku ruszą roboty na ok. 14,5 -kilometrowym odcinku drogi powiatowej w gminie Wołczyn, biegnącym od Kuźnicy Trzcińskiej (na granicy województwa opolskiego) przez Komorzno, Krzywiczyny do Wołczyna.

Szacowana wartość tej inwestycji to ok. 3 mln zł. Powiat uzyskał dotację
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na pokrycie połowy kosztów.

Zakres prac obejmuje oprócz gruntownego remontu nawierzchni, także ścięcie zawyżonego pobocza, co zapewni prawidłowy spływ wód pod deszczach
i w czasie roztopów. Trzy przepusty zostaną wyremontowane dla zapewnienia prawidłowego odwodnienia. Na wlocie i wylocie części przelotowej przepustu zostaną wybudowane ścianki czołowe, które zapewnią stabilność skarp.

Osiem przepustów zostanie odmulonych. Skarpy przy wszystkich przepustach zostaną zabezpieczone stalowymi barierami ochronnymi. Materiałem pozyskanym z frezowania jezdni utwardzone zostan ie pobocze na szerokości 1 m po obu jej stronach, na całej długości drogi (14,5 km). Na całym jej odcinku zostaną odniowione znaki drogowe pionowe i poziome.

Na przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 42 zostanie ustawione aktywne oznakowanie przejścia. Zamontowane będą aktywne znaki z komorami światła pulsującego w kolorze żółtym z zasilaniem solarnym. Urządzenie zaopatrzone będzie w detektor strefy pieszego.

Prace mają się zakończyć do listopada 2014 r.

Oprac. M.Kluf

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku