strona główna

7.02.2014

Dobry klimat dla powiatów

 

31 stycznia2014 roku w Strzelcach Opolskich odbyła się regionalna konferencja klimatyczna dla powiatów z województwa opolskiego realizowana w ramach projektu "Dobry klimat dla powiatów". Program w załączniku. Organizatorami byli Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich.

Zaproszeni starostwie oraz inne osoby z administracji województwa opolskiego dowiedzieli się o możliwościach dofinansowania projektów związanych z ochroną klimatu z dotacji unijnych w latach 2014-2020 oraz o istniejących źródłach wsparcia finansowego na tego typu działania w Polsce. Zaproszeni na konferencję eksperci doradzili samorządowcom w jaki praktyczny sposób powinni rozpocząć na swoim terenie działania związane z ochroną klimatu, jak gminy i powiaty mogą ze sobą w tym zakresie współpracować oraz jakie uzyskają korzyści na poziomie gospodarczym, społecznym oraz poprawy zdrowia mieszkańców swojego regionu.

 

 

 

 

Województwo opolskie to jedno z najbardziej doświadczonych przez zmiany klimatu w Polsce. W 1997 roku przeszła tędy jedna z największych fal powodziowych na Odrze. W ostatnich latach z kolei trapione jest niespotykaną jak dotąd suszą, a powiat strzelecki szczególnie upodobały sobie trąby powietrzne. Właśnie w powiecie strzeleckim ostatniego dnia stycznia 2014 zebrał się konwent starostów województwa, aby w ramach regionalnej konferencji klimatycznej porozmawiać o ochronie klimatu na Opolszczyźnie.


Konferencję rozpoczął przewodniczący konwentu Józef Swaczyna, starosta strzelecki. Następnie głos zabrał Tadeusz Narkun ze Związku Powiatów Polskich przedstawiając wyniki debat klimatycznych, które stały się przedmiotem późniejszej dyskusji. Potem Wojciech Szymalski z Instytutu na rzecz Ekorozwoju zaprezentował wyniki obliczeń śladu węglowego dla 5 powiatów oraz zachęcał do przystępowania do międzynarodowych sieci i porozumień samorządów działających na rzecz ochrony klimatu.
W przerwie dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko punktu informacji o funduszach unijnych rozłożone gościnnie przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
Po przerwie projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa opolskiego na lata 2014-2020 przedstawił Pan Wojciech Dudek z Urzędu Marszałkowskiego. W projekcie programu ponad 600 mln złotych przeznaczone jest na działania związane z ochroną i adaptacją do zmian klimatu. Pan Roland Spyra przedstawił natomiast programy realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu.

 
W dyskusji, jak już wspomniano, nawiązano do wyników debat klimatycznych. Ze strony obecnych na sali przedstawicieli opolskiego oddziału NOT pojawił się postulat dalszego dopracowania ogólnych jak do tej pory rekomendacji w szczegółowy program poprawy kompetencji samorządów w tym zakresie. Istotny głos przedstawił także drugi przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego obecny na Sali, pracownik wydziału ochrony środowiska, który zaapelował o aktywne zmiany prawa krajowego na rzecz ograniczenia niskiej emisji z palenisk domowych. Postulował on wprowadzenie m.in. zakazu sprzedaży niskiej jakości gatunków węgla. Zadawane prelegentom pytania dotyczyły także programów dofinansowania inwestycji w OZE skierowanych do osób indywidualnych oraz możliwości pozyskania środków unijnych na likwidację wysypisk śmieci.
Na konferencji obecne było liczne grono, ponad 40, zainteresowanych tematem ochrony klimatu osób. Niestety jednak dyskusja nie zdążyła nabrać wysokiej temperatury, mimo iż za oknem gwałtownie skończyła się i tak mało dokuczliwa w tym roku na Opolszczyźnie zima, a na termometrze zamiast minus, pojawiło się nawet plus 5 stopni.


Kolejne konferencje odbędą się w lutym 2014 w województwach zachodniopomorskim i śląskim.

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku