strona główna

18.04.2013

Starostwo po audicie nadzoru
 

W dniach 15 i 16 kwietnia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Kluczborku odbywał się I audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością, przeprowadzany przez auditora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Oceniano przydatność i adekwatność wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością oraz jego zgodność z przyjętymi kryteriami auditu.

W efekcie Starostwo Powiatowe w Kluczborku otrzyma rekomendację do utrzymania certyfikatu na zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością
z normą PN – EN ISO 9001 : 2009.

Przykłady funkcjonowania SZJ w starostwie, to m.in. karty usług oraz uwzględniające sprawniejsze załatwianie spraw procedury czy badania zadowolenia Klienta, z których wnioski nie zostają na papierze, ale są realizowane dla poprawy funkcjonowania urzędu.

Poniżej: fragment artykułu, który ukaże się wkrótce w Forum Opolskiego Biznesu nt. Systemu Zarządzania Jakością w naszym Starostwie, które jest laureatem ubiegłorocznej Polskiej Nagrody Jakości:

„Starostwo Powiatowe w Kluczborku jako pierwsze w województwie zdobyło Polską Nagrodę Jakości w kategorii organizacje publiczne: samorząd. Taka nagroda zobowiązuje. A weryfikacją sprawnie działającego systemu Zarządzania Jakością jest przeprowadzony w kwietniu audit sprawdzający.

(…) - Udało nam się wypracować takie rozwiązania, że system jakości nie stał się dla nas rodzajem „chomonta”, ale czymś naturalnym w naszych działaniach. To zasługa całej naszej załogi – mówi starosta kluczborski Piotr Pośpiech. - A nagroda jest do dziś dla nas tym cenniejsza, że nie przyznaje się jej za coś jednorazowego: za inwestycję, czy jakiś projekt, ale za trwające od trzech lat stałe podnoszenie jakości, monitorowane i sprawdzane przez niezależnych ekspertów. No i przede wszystkim - nie robimy tego dla siebie, tylko dla mieszkańców, bo sprawnie działający urząd ma lepiej spełniać ich oczekiwania.

(…) Starostwo Powiatowe w Kluczborku otrzymało statuetkę m.in. także za wprowadzenie niestandardowych rozwiązań. Do takich zalicza się m.in. utworzenie powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości, współpracę Powiatowego Urzędu Pracy
z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie dopasowywania umiejętności bezrobotnych do potrzeb pracodawców oraz kompleksową modernizację ośmiu szkół ponadgimnazjalnych, skutkującą sporymi oszczędnościami w zużyciu w zużyciu energii elektrycznej i ciepła.

(…) - Nagrodę raz jeszcze dedykuję moim współpracownikom, którzy przez swoje zaangażowanie przyczynili się do tego, że nagrodę w kategorii organizacja publiczna samorząd, przyznano właśnie nam. Zasługą całej załogi jest też pozytywny wynik kwietniowego auditu."

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku