strona główna

17.05.2013

Spotkanie interaktywne w PP Nr 2 w Kluczborku
 

W dniu 15 maja 2013 r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie interaktywne z udziałem zaproszonych gości, na którym oprócz programu artystycznego przygotowanego przez najstarszą grupę "Słoneczka", dyrektor przedszkola Pani Anna Juzwa przedstawiła sposób pozyskiwania środków zewnętrznych poprzez realizację wniosków i projektów.

 

Oto najważniejsze działania podejmowane przez placówkę:

Rok 2006 – pierwszy wniosek ROPS w Opolu
Rozbudowa przedszkola, remont łazienek i dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, budowa drogi dojazdowej, wymiana okien w salach zajęć
i gabinetach oraz stworzenie 2 punktów do higieny intymnej.
KOSZT: 1.213.858 zł. 50/50, środki PFRON/ środki własne
Realizacja 2007 r.

09.2007 przedszkole liczy 5 oddziałów wszystkie integracyjne.

W 2007 – drugi wniosek „Program wyrównywania różnic między regionami w ramach obszaru B – dostosowanie bazy
i infrastruktury do potrzeb niepełnosprawnych wychowanków” - zakup i montaż windy, poszerzenie stolarki drzwiowej, przebudowa wejścia, wymiana płytek na wykładziny antypoślizgowe.
KOSZT: 236.479 zł PFRON 150.000 86.479 zł środki własne
Realizacja wniosku 2008 r.

Rok 2008.09. przedszkole 7 oddziałowe w tym 6 integracyjnych.
Uczestniczymy w programie współfinansowanym przez EFS i MEN otrzymujemy sprzęt do terapii metodą SI, o wartości ok. 13.000 zł.
2 nauczycielki podnoszą kwalifikacje, zdają egzamin państwowy I i II', uzyskują kwalifikacje i zaczynamy prowadzić terapię metodą SI dla dzieci od 3 do 10 roku życia z naszych przedszkoli. Informujemy przedszkola o tym, że prowadzimy takie zajęcia.
Oczywiście p. Burmistrz wyraża zgodę na prowadzenie takiej terapii oraz na jej finansowanie z budżetu.

Rok 2008 tworzymy SDŚ, poprzez realizację wniosku w PCPR ze KOSZT: 20.000 zł. środków PFRON. 50/50

Rok 2010 – 9 oddziałów 6 integracyjnych

Rok 2012 – 10 oddziałów 6 integracyjnych.

Rok 2012 kompletujemy kolejny wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II – likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Zakupiliśmy 6 zestawów interaktywnych.
REALIZACJA 2013 rok.
KOSZT: 46.486 zł PFRON: 27.891 zł 60% Środki własne18.594zł 40%

Poprzez realizację tzw.: dużych wniosków w latach 2006-2013, pozyskaliśmy środki zewnętrzne w kwocie: 807.820 zł

Od 2005 roku rok rocznie pozyskujemy środki z PFRON poprzez realizację wniosków tzw: małych, składanych do PCPR na doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny gabinetu do rehabilitacji, ŚDS i gabinetu SI oraz organizację SPARTAKIADY.

Poprzez realizację tych wniosków w latach 2006-2013 pozyskaliśmy środki zewnętrzne w kwocie: 25.900 zł.


Rok 2012 kolejne 2 nauczycielki podnoszą kwalifikacje, zdają egzamin państwowy i uzyskują certyfikat terapeuty SI I
i II stopnia.
Dr Ewa Grzybowska – psycholog kliniczny i instruktor SI powiedziała naszym nauczycielką na zajęciach w W-wie, że jesteśmy jedyną Gminą w Polsce, w której przedszkole prowadzi terapię SI nieodpłatnie dla dzieci w wieku 3 – 10 życia. Terapię SI prowadzi się jedynie przy niektórych poradniach specjalistycznych, a przeważnie w gabinetach prywatnych.
Od 2009 roku terapią SI objętych jest rok rocznie ok. 20 dzieci i staramy się o CERTYFIKAT gabinetu.
Zgłaszają się do nas rodzice dzieci z innych gmin. Na chwilę obecną z terapii korzysta 1 dziecko z Gm. Lasowice Wielkie. Prosi o terapię Gm. Turawa i Powiat Oleski.
 


PODZIĘKOWANIA DLA:
Pana Burmistrza Jarosława Kielara – za zgodę na realizacje wniosków i projektów, zabezpieczenie środków finansowych oraz finansowanie diagnoz i terapii SI.
Pani dyr PFRON Joanny Niedźwiedź – za pozytywne rozpatrywanie naszych wniosków i projektów.
Pana Starosty Piotra Pośpiecha – Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kluczborskiego – decydentowi o przydziale środków.
Pani dyr PCPR Iwony Rudnickiej – Hrynyszyn – za obsługę merytoryczną naszych wniosków, cenne wskazówki.
Pani dyr ŚDS Małgorzaty Kwiring - Pondel – za ciepłe słowa, dodanie otuchy w wiary w siebie przy redagowaniu i realizacji wniosków.
Pana dyr AO Romana Kamińskiego – za pomoc w zbieraniu wszystkich dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku na zakup tablic interaktywnych.
Pana kierownik AO Bartosza Sobieraja – montaż tablic, dostrojenie zestawów: tablica, projektor, laptop.

Żeby realizacja wniosków i projektów przebiegała sprawnie potrzeba nie tylko dobrego pomysłu i chęci, ale również serca, zrozumienia i wsparcia od ludzi chcących pomóc. W związku z tym nadaliśmy Tytuł Przyjaciela Przedszkola, ale żeby go uzyskać trzeba było zdać test, który polega na wykonaniu 2 zadań z użyciem tablic interaktywnych, wypiciu szklanki soku z cytryny oraz odbiciu swojej ręki na kartce papieru umoczonej w farbie.

 

Tytuł Przyjaciela Przedszkola otrzymali:
J. Kielar Burmistrz Miasta Kluczborka, Starosta Powiatu Kluczborskiego P. Pośpiech,

Iwona Rudnicka – Hrynyszyn dyr PCPR,
M. Kwiring – Pondel dyr ŚDS.


   

 

   


 


W spotkaniu uczestniczyli:

Burmistrz Miasta Kluczborka – p. J. Kielara
Starosta Powiatu Kluczborskiego - p. P. Pośpiecha
Dyr AO – p. R. Kamińskiego
Kierownik AO – p. B. Sobieraja
Dyr PCPR – p. I. Rudnicką – Hrynyszyn
Dyr ŚDS – p. M. Kwiring – Pondel
Prezes Stowarzyszenia – p. G. Popek

Dyrektorzy przedszkoli:
PP 1 – p. B. Majer – Kuliberda
PP 5 – p. G. Veseli
PP 7 – p. J. Mączka

Dzieci, rodzice oraz pracownicy przedszkola

 

Oprac. Dyrekcja Publicznego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku.

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku