strona główna

30.01.2012


 

Powiat Kluczborski realizuje inwestycję:

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 1.1 „Rozwój przedsiębiorczości” Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu.


Celem długofalowym realizowanego projektu będzie: rozwój gospodarki powiatu kluczborskiego.

Cel główny projektu zostanie zrealizowany dzięki realizacji celów szczegółowych do których należą. m.in.:

  • wzrost liczby nowo powstałych firm wpływający na zmniejszenie bezrobocia i ograniczający, negatywne zjawiska emigracji zarobkowej

  • poprawa dostępu mieszkańców powiatu kluczborskiego do infrastruktury, doradztwa oraz bieżącej informacji gospodarczej wspierającej nowo powstałe przedsiębiorstwa oraz istniejący sektor MŚP (małej i średniej przedsiębiorczości)

  • wzrost poziomu przedsiębiorczości wśród kobiet, osób niepełnosprawnych oraz młodych mieszkańców powiatu

  • wzrost liczby nowo powstałych miejsc pracy.

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości powstał obok Powiatowego Urzędu Pracy. W dawnym budynku magazynowym zaadaptowanym na pomieszczenia biurowe i warsztaty. Takich pomieszczeń jest tu 18. Są przystosowane do prowadzenia działalności biurowej, różnego rodzaju usług. Inkubator oferuje początkującym w biznesie nie tylko wynajem pomieszczeń po cenach niższych od wolnorynkowych, ale także wsparcie organizacyjne, doradcze i pomoc prawną. Jeśli będą chcieli starać się o fundusze na start i rozwój własnej firmy, pracownicy Inkubatora pomogą im napisać wniosek.

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości przyczyni się do poprawy sytuacji na rynku samozatrudnienia, będzie wsparciem dla sektora MSP, będzie szansą dla nowych i dopiero powstających podmiotów.
Dzięki oferowanym usługom stanie się centrum doradztwa i informacji, wzmacniającym lokalną przedsiębiorczość mieszkańców powiatu i samego Kluczborka.


Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości pozwoli:

po pierwsze, tworzyć nowe przedsiębiorstwa (z sektora MŚP – głównie mikro, których założycielami mogą być:

- osoby bezrobotne (wsparte dotacjami PUP i/lub POKL) w tym kobiety, osoby młode i niepełnosprawne:
- fachowcy różnych branż
- osoby powracające z emigracji zarobkowej czy też osoby młode, wykształcone w ośrodkach akademickich (Wrocław, Opole, Katowice, Częstochowa).

po drugie, przestrzeń inkubatora to idealne miejsce do rozwoju małych lokalnych firm już istniejących bądź nowo powstałych, które obniżając koszty swojej działalności będą mogły zaoszczędzone pieniądze lokować w inwestycje rozwojowe, w tym tworzenie nowych miejsc pracy

po trzecie, inkubator przedsiębiorczości stanowi ważny lokalnie punkt informacji i edukacji gospodarczej, kształcenia i rozwoju doradztwa skierowanego na sektora MŚP

po czwarte, inkubator może wspierać wszelkie przedsięwzięcia społeczne pozwalające łagodzić i usuwać negatywne skutki bezrobocia oraz może działać na rzecz wzrostu aktywizacji zawodowej osób, w tym osób niepełnosprawnych z terenu powiatu
 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku