strona główna

12.02.2013

Gra miejska, czyli co my wiemy o PE
 

W dniu 30 stycznia 2013r. w Kluczborku odbyła się Gra miejska w ramach projektu „Spotkania z PE” realizowanego przez Polską Fundację im. R. Schumana ze środków Parlamentu Europejskiego. W grze wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie.

 

Gra miejska była aktywnym działaniem podjętym przez grupę około 50 uczestników poszukujących w przestrzeni miejskiej Kluczborka informacji na temat kompetencji Parlamentu Europejskiego oraz możliwości kontroli i wpływu obywateli państw Unii Europejskiej na pracę tej instytucji.

 

Tematem gry były kompetencje Parlamentu Europejskiego. Początek gry miał miejsce w sali narad urzędu miejskiego w Kluczborku. Uczniowie byli podzieleni na 4 grupy wykonujące swoje „misje” w przestrzeni miejskiej, a następnie w miejscu podsumowania gry w postaci prezentacji multimedialnej i przygotowania mapy „kluczowych informacji” na temat Parlamentu Europejskiego.

 

Tematy dla poszczególnych grup:
a) środki unijne,
b) prawa obywatela UE,
c) prawo europejskie,
d) wolny przepływ ludzi i towarów.


   

 

 

Oprócz tego każda grupa miała do przeprowadzenia wcześniej przygotowaną przez trenerów ankiety o znajomości PE wśród mieszkańców Kluczborka. Po analizie 52 ankiet stwierdzono że tylko 30% wiedziało ilu posłów wybieranych jest do PE z okręgu opolsko-dolnośląskiego, bardzo wysoki odsetek respondentów (74%) znało rok wstąpienia Polski do UE a w ostatnich wyborach do PE wzięło udział połowa ankietowanych. Jeżeli chodzi o rozpoznawalność europosłów to najwyższy odsetek blisko 90% dotyczył Z. Ziobry i J. Buzka. Niski odsetek biorących udział w ankiecie potrafiło wymienić nazwiska posłów z naszego okręgu wyborczego. Najczęściej padały nazwiska D. Jazłowieckiej i L. Geringer de Oedenberg. A na pytanie dotyczące ogólnej liczby posłów zasiadających w PE to poprawną odpowiedź udzieliło 56% osób.

 

 

   


Dodatkowymi zadaniami dla poszczególnych grup było też zorientowanie się w kosztach roamingowych połączeń z sieci komórkowych na przestrzeni ostatnich lat, zorientowanie się ile jest kilometrów do miast partnerskich, sprawdzenie też ile jest km do Strasburga i Brukseli, ile godzin jedzie się tam samochodem i ile trzeba by wydać na benzynę, by tam dojechać, napisanie petycji do PE poprzez formularz dostępny na stronie parlamentu (dotyczyła ona uznawania zdobytych kwalifikacji zawodowych w zawodzie technik ekonomista) oraz znaleźć przykłady inwestycji unijnych zrealizowanych w mieście i sfotografować je tworząc „mapę” unijnych inwestycji, na których powstanie miała wpływ wysokość środków zatwierdzonych przez PE.


Wykonanie poszczególnych zadań było możliwe dzięki zaangażowaniu w projekt pracowników Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego oraz Lokalnego Punku Informacyjnego o Funduszach Europejskich.

 


Oprac. Przemysław Ziółkowski

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku