strona główna

7.02.2012

Elżbieta Gabryś – szefem Konwentu Dyrektorów PUP-ów  
 

Konwent Dyrektorów Powiatowych Urzędów Województwa Opolskiego ma od niedawna nową przewodniczącą. Jest nią Elżbieta Gabryś, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.

Do tej pory funkcję tę pełnił Maciej Flank, dyrektor PUP w Oleśnie. On też będzie pełnił w nowej kadencji 2012 – 2013 funkcję wiceprzewodniczącego Konwentu Dyrektorów, drugim wiceprzewodniczącym jest Antoni Duda – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.

- Zadaniem konwentu jest współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy, zgłaszanie przekazywanie spraw i problemów, z którymi borykają się Urzędy Pracy w terenie, ustalanie i prezentowanie wspólnych stanowisk w sprawach, które dotyczą wszystkich urzędów w regionie – mówi nowo wybrana przewodnicząca. - Ale przede wszystkim konstruktywna współpraca w tworzeniu strategii walki z bezrobociem, co jest szczególnie ważne w czasach, gdy środki na ten cel są ograniczane. Mam nadzieję, że współpraca ta przyniesie dobre rezultaty.

Oprac.: M. Kluf

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku