strona główna

27.05.2015

Powiat filmowo wyedukowany

Iwona Baldy, polonistka w ZSO i doradca metodyczny w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli wzięła udział w Gali 10-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie jako jeden z 16 liderów Filmoteki Szkolnej w Polsce. Od 6 lat kształtuje filmowe gusta dzieci i młodzieży w naszym powiecie. Liderem Filmoteki jest od 2 lat.

 W ramach realizowanego dzięki niej projektu „Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” (realizowanego w kilkudziesięciu miastach w Polsce) uczniom od najmłodszych klas szkoły podstawowej po klasy maturalne proponuje się cykle filmowe dostosowane rzecz jasna do wieku uczniów. Młody widz uczestniczy we wprowadzającej prelekcji przed filmem,
a nauczyciele otrzymują scenariusze lekcji, które mogą poprowadzić w oparciu o obejrzany film.

- Chodzi bowiem o to, by była to edukacji filmowa, a nie oglądanie filmu, chodzi o wychowanie mądrego widza i odbiorcy – zaznacza Iwona Baldy. - A także o to, by od najmłodszych lat uczyć odbioru różnorodnych tekstów kultury, do których niewątpliwie należy film. Młody widz uczy się odbioru symboli, którymi posługują się twórcy kina, uczy się o filmie rozmawiać, wychodząc poza ocenę, czy był „fajny” czy nie. Edukując filmowo, zwracamy uwagę młodego widza na to, co w filmie ważne, na konteksty, symbolikę, kształtujemy gust, by potrafił – w zalewie produkcji nie najwyższych lotów – odróżnić ziarno od plew.

 

 Dzięki byciu liderką Filmoteki Szkolnej na Opolszczyźnie, udało się doprowadzić do powstania Pracowni Filmoteki Szkolnej
w ZSO, gdzie młodzież może nie tylko oglądać, ale tworzyć własne filmy. Tam też młodzi widzowie dzielą się wrażeniami po projekcji w ramach Szkolnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego prowadzonego przez liderkę. Klub ma swoją zakładkę na stronie szkoły z informacjami o filmach i recenzjami uczniów.

Iwona Baldy organizuje też konferencje i szkolenia dla koleżanek i kolegów nauczycieli o tym, jak mogą wykorzystać film
w swojej pracy. W tym roku zapraszała również na lekcje z wykorzystaniem filmu uczniów od najniższych klas szkoły podstawowej.

W mijającym roku szkolnym uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu kluczborskiego zakończyli uczestnictwo w projekcie „Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. Ostatnie projekcje zasponsorowało Starostwo i Urząd Miejski.

Wszystkie projekcje odbywały się w auli lub sali kinowej ZSO. Udało się zebrać chętnych w czterech grupach wiekowych. Łącznie w edukacji filmowej brało udział 572 uczniów. Cenny jest dobór filmów, które w większości trudno znaleźć w szerokiej dystrybucji.


 


Jest jeszcze wiele placówek, które mogą włączyć się w edukację filmową. W tym roku szkolnym z projektu „Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” skorzystały:

Klasy I szkół podstawowych – 112 uczniów - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku

Klasy II-III szkół podstawowych – 136 uczniów – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku

Klasy IV-VI szkół podstawowych – 112 uczniów – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku
Gimnazjum – 52 uczniów – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kluczborku

Szkoły ponadgimnazjalne – 160 uczniów – I Liceum Ogólnokształcące w Kluczborku, Liceum Ogólnokształcące w Wołczynie, ZSP nr 2 w Kluczborku.

W ramach edukacji filmowej w tym roku odbyły się w ZSO warsztaty z animacji po klatkowej. Wzięły w niej udział dwie grupy uczniów tej szkoły z nauczycielkami. Jeden film został wziął udział w Przeglądzie „Oko kalejdoskopu”. Na konkurs wpłynęło 175 filmów! W Poznaniu na czterech seansach z udziałem widzów i jury oraz na jednym dodatkowym seansie tylko dla jury zaprezentowano 137 nadesłanych filmów w tym film z Kluczborka, który wraz innymi ruszył w drogę do miast i instytucji partnerskich Przeglądu. Gratulujemy autorom - Aleksandrze Cisek, Michałowi Baczyńskiemu, Adrianowi Siwakowi i Jerzemu Baldemu - a wszystkich zachęcamy do obejrzenia: https://www.youtube.com/watch?v=Xo08Rv9OvBM&feature=youtu.be
 

 


 

 

Oprac. M.Kluf

Na podst. materiałów I. Baldy

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku