strona główna

23.10.2019

Forum Edukacyjne - Jak szkoła wychowuje?

 

Nauczyciele szkół i przedszkoli, pedagodzy oraz ludzie zarządzający oświatą spotkali się w Kluczborku na corocznym "Forum Edukacyjnym – Jak szkoła wychowuje?". Tym razem tematyką konferencji były wartości takie jak: samodzielność, odpowiedzialność i kreatywność. Organizatorem Forum, którego celem jest wspieranie w podejmowaniu skutecznych działań wychowawczych, jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.

 

 

Uczestnicy w ramach konferencji wysłuchali wykładu pt. „Zachowania ryzykowne nastolatków - dlaczego i w czym ryzykują – zjawisko, uwarunkowania, konsekwencje, wyzwania dla profilaktyki” profesora Mariusza Jędrzejko – z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, dyrektora naukowego Centrum Profilaktyki Społecznej. Profesor Jedrzejko uważa, że to rodzice a nie dzieci wyznaczają granice, to rodzice określają reguły i zasady. Dziecko może dostać tyle wolności, ile jest w nim odpowiedzialności. W wychowaniu należy się kierować normami moralnymi i wiedzą.

 

 


Nauczyciele wzięli także udział w warsztacie pt. „Działania nauczyciela na rzecz rozwijania kreatywności uczniów w klasie” poprowadzonym przez Dr Małgorzatę Adams-Tukiendorf – zastępcę dyrektora ds. studentów w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego.


W ramach programu forum, ze swoimi przemyśleniami na temat samodzielności, odpowiedzialności i kreatywności wystąpiły uczennice ZSO w Kluczborku oraz dzieci z Publicznego Przedszkola nr 7 w Kluczborku.

 

 

W forum uczestniczyli przedstawiciele władz oświatowych oraz pracownicy oświaty: reprezentująca Opolskiego Kuratora Oświaty – Małgorzata Dybka z Kuratorium Oświaty w Opolu, Wicestarosta Kluczborski Rafał Neugebauer, zastępca Burmistrza Kluczborka – Roman Kamiński, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku – Rozalia Słoniowska, dyrektor Administracji Oświaty w Kluczborku – Elżbieta Pietrzykowska, zastępca dyrektora AO Elżbieta Siemońska, inspektor Wydziału Edukacji i Sportu – Anna Matuszewska-Tomaszczyk, inspektor Administracji Oświaty w Kluczborku - Jolanta Wielgosz-Bazan, inspektor ds. oświaty gminy Lasowice Wielkie – Jarosław Sułkowski, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie – Krystyna Adaśko, przewodniczący NSZZ Solidarność Nauczycieli Zbigniew Stachowski, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego zarządu oddziału w Kluczborku - Michał Lewandowski, dyrektorzy i nauczyciele szkół, przedszkoli, poradni pedagogicznych, placówek oświatowych współpracujący z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.

 


 

Proces wychowania jest niezwykle złożony, w szczególności w obecnych pędzących czasach. Forum poświęcone kwestii wychowania ma zwrócić po raz kolejny uwagę na wieloaspektowość pracy pedagogiczno-wychowawczej.


 

Oprac. BŁ

Materiał: Anna Dzierżan

Dyrektor Powiatowego Ośrodka

Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku