strona główna

05.04.2017

XIII Forum Edukacyjne    

 

Tradycyjnie, jak co roku, tym razem w kinie Bajka odbyło XIII Forum Edukacyjne poświęcone zagadnieniom wychowawczym realizowanym w szkołach i placówkach oświatowych. Podtematem trzynastej edycji było Nowatorstwo w nauczaniu i wychowaniu.

 

Zdjęcie uczestników forum w trakcie prezentacji dot. dramy.

 

Forum jest działaniem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli skierowanym do nauczycieli w celu wsparcia ich w trudnej sztuce wychowania, a także informowanie, inspirowanie do skutecznych działań dydaktyczno-wychowawczych.
Na forum gościli dyrektorzy i nauczyciele współpracujący z PODN z terenu powiatu kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego.


Patronat honorowy nad forum objęli Starosta Kluczborski i Burmistrza Kluczborka. W forum uczestniczyli także samorządowcy odpowiedzialni za oświatę. Główni odbiorcy forum to dyrektorzy i nauczyciele szkół, przedszkoli, poradni pedagogicznych, placówek oświatowych współpracujących z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.


Spotkanie poświęcone było wielu kwestiom, by w ten sposób zwrócić uwagę na wieloaspektowość nauczycielskiej pracy pedagogiczno-wychowawczej, więc każdy z uczestników mógł znaleźć coś inspirującego dla siebie, bo to jest główny cel pracy PODN – wspierać w różnych obszarach pracy na rzecz oświaty.


Wychowanie i nauczanie idą w parze i rokrocznie w różny sposób organizatorzy – konsultanci i doradcy metodyczni starają się to podkreślać. Będąc innowacyjnym nauczyciel uczy i kreuje te najbardziej pożądane postawy u swoich uczniów, postawy, które pozwolą stać się odpowiedzialnym w dorosłym życiu.


W trakcie forum realizowane były zajęcia z dramy prowadzone przez Aleksandrę Chodasz – trenerkę i superwizorkę, które miały na celu wskazać jak kształtować wartości i postawy społeczne. Doskonały wykład poprowadziła dr Anna Gołębiowska na temat szkół demokratycznych w polskiej rzeczywistości. O innowacyjności w pracy nauczycieli mówiła Anna Dzierżan dyrektor PODN, a podsumowania całego forum dokonała Grażyna Tetelmajer - konsultant ośrodka.

 

Oprac. M. Kluf
 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku