strona główna

9.10.2012

Jesteśmy znów Samorządem Równych Szans

Już po raz drugi powiat kluczborski otrzymał ogólnopolskie wyróżnienie za działania na rzecz niepełnosprawnych. Odebrał je wicestarosta kluczborski Mieczysław Czapliński podczas uroczystej gali w Karpaczu. Uznanie kapituły w tegorocznej edycji konkursu zyskał nasz powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości.Ideą konkursu było wyłonienie najlepszych projektów oraz zaprezentowanie ich opinii publicznej. Co nie było takie łatwe, gdyż do tytułu Samorząd Równych Szans 2012 aspirowało 125 samorządów z całego kraju. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień poprzedziły warsztaty, podczas których goście z urzędów centralnych, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych rozmawiali na temat dostępności wyborów, ustawy o języku migowym, wczesnego wspomagania oraz dostępności informacji. Odbyły się również prezentacje nagrodzonych projektów.

Tę utworzoną przez powiat placówkę, która oferuje pomoc startującym w biznesie, wyróżniono za uwzględnienie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców powiat. Ich przedsiębiorczość zderza się często z takimi problemami jak wynajęcie pozbawionego barier architektonicznych lokalu. Wjazd do wielu lokali użytkowych w gminach powiatu bywa trudny, w niektórych nawet niemożliwy.


Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości zapewnia swobodny dojazd do budynku dla niepełnosprawnych. Dzięki nowo wybudowanym drogom dojazdowym w pobliżu Inkubatora osoba na wózku może podjechać pod sam budynek, a następnie skorzystać z podjazdu. Do pomieszczeń na pierwszym piętrze może dotrzeć zainstalowaną właśnie z myślą o niepełnosprawnych windą, a same wejścia do pomieszczeń oraz sanitariaty również są dostosowane dla osób na wózkach. Co ważne i zauważone przez kapitułę, osoby niepełnosprawne, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą mogą liczyć na preferencyjne stawki przy wynajmie pomieszczeń oraz daleko idącą pomoc przy zakładaniu i prowadzeniu firmy, jak również doradztwo księgowe i biznesowe w pierwszych latach działalności, by po opuszczeniu Inkubatora samodzielnie prowadzić firmę i radzić sobie na lokalnym rynku.

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku