strona główna

28.11.2013

Europa w naszym powiecie 

Od tego roku Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku realizuje ciekawy Wielostronny Partnerski Projekt Szkół w ramach programu Comenius. Projekt nosi tytuł DROPS - (z ang. Dialogues to Renew Old Philosophy of Schools), czyli krople (każda kropla to jedna kraj). Projekt obejmuje dwie szkoły z Węgier, szkoły z Austrii, Czech, Hiszpanii, Portugalii oraz Turcji. Goście z Europy gościli niedawno w ZSO.

Celem projektu jest współpraca między szkołami, co skutkuje wymianą doświadczeń, uczeniem się od siebie nawzajem oraz wzmacnianiem europejskiego wymiaru edukacji. Ten projekt ma również na celu pielęgnowanie tradycji zwiększając świadomość kulturową uczniów, ucząc ich szacunku do innych opinii i poglądów.

 

 

W dniach 11-15 listopada gościli uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich pod nazwą Drops of Tradition, czyli krople tradycji. To spotkanie akcentowało tradycyjne jedzenie oraz nasze tradycje. Oficjalne rozpoczęcie wizyty odbyło się w naszej szkole. Na początek obejrzeliśmy spektakl teatralny wyreżyserowany przez p. Katarzynę Juranek- Mazurczak oraz występ szkolnego zespołu muzycznego pod kierunkiem p. Jarosława Palucha. Następnie nasi goście uczestniczyli w lekcji chemii poprowadzonej przez klasę 2d LO oraz p. Katarzynę Rakoczy. Zadaniem uczniów było wykrycie białka, cukru i skrobi w produktach spożywczych. Gościli na jeszcze kilku lekcjach. W międzyczasie koordynatorzy ze szkół partnerskich mieli okazję zobaczyć naszą szkołę oraz posłuchać krótkiej prezentacji na temat systemu edukacji w Polsce. Później wszyscy zebrali się w auli, aby zaprezentować tradycyjne przepisy kulinarne ze swoich krajów. Był czas na dobrą zabawę i integrację. Po południu nauczyciele jak i uczniowie udali się na spacer po Kluczborku, odwiedzając miejscowe muzeum. Uczniowie naszej szkoły pełnili rolę przewodników przedstawiając główne zabytki naszego miasta.

 

 

 

Następnego dnia wyruszyliśmy do Krakowa, miasta kultury i tradycji. Zwiedziliśmy Kopalnię Soli Wieliczka, zabytek klasy światowej. Ostatniego dnia wizyty nasi goście uczyli się pieczenia chleba i wyrobu świeczek z wosku pszczelego w gospodarstwie agroturystycznym pod nazwą „Agrochatka” w Biadaczu. Tam też dowiedzieli się sporo na temat produkcji i zastosowania miodu i produktów pszczelich. Kolejnym punktem programu była wizyta w Opolu.

Uczniowie naszego gimnazjum gościli młodzież ze szkół partnerskich w swoich domach podczas ich pobytu. Dzięki temu w sposób naturalny przybliżono im naszą kulturę i tradycję, lepiej się zintegrowali ze swoimi rówieśnikami oraz mieli okazję poćwiczyć język.

 

 


Więcej ciekawych informacji na temat projektu:

strona główna projektu: http://drops2013.webnode.hu/
nasza podstrona: http://traditiondrops.webnode.hu/photogallery/

oraz na:
fanpage: https://www.facebook.com/pages/Projekt-DROPS/622930194413428


Oprac.

Agata Murzyńska, nauczyciel języka angielskiego w ZSO w Kluczborku
Elżbieta Sowa, nauczyciel geografii w ZSO w Kluczborku


 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku