strona główna

27.11.2017

Powiat nagrodzony za… dobrą energię

 

A ściślej – za wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czyli między innymi kolektory słoneczne, kotłownię na biomasę, geotermię, czyli pompy ciepła czy termomodernizacje powiatowych obiektów na rzecz zmniejszenia rachunków za prąd i ogrzewanie.

 Komisja przyznająca statuetki „Opolska OZE” za wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przyjrzała się tego typu inwestycjom w naszym województwie i uznała, że powiat kluczborski znacząco się pod tym względem wyróżnia, stąd nagroda w kategorii: samorząd przyjazny ekoenergetyce i efektywności energetycznej.
 


Gdzie wykorzystujemy OZE?

– Na przykład we wszystkich budynkach oświatowych, będących własnością powiatu oraz domach pomocy społecznej. To był duży projekt mający na celu zmniejszenie zużycia prądu i ciepła – mówi Piotr Pośpiech, starosta kluczborski.

Częścią tego projektu była m.in. wymiana oświetlenia na energooszczędne w następujących obiektach: Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym - zarówno w budynku szkoły, jak i w internacie, w Zespole Szkół Ogólnokształcących, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i warsztatach szkolnych przy Pl. Niepodległości, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i Zespole Szkół Licealno – Technicznych.


Wymiana oświetlenia na energooszczędne była częścią większego przedsięwzięcia, które zmierzało do uzyskania oszczędności w opłatach za prąd i ciepło. Przedsięwzięcie to polegało na modernizacji budynków oświatowych, która obejmowała oprócz wymiany oświetlenia, ocieplenie budynków, wymianę okien i drzwi, systemu grzewczego, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych czy montaż systemów monitorowania zużycia energii.
 


Większe oszczędności

Wartość całej inwestycji to 11,4 mln zł. Powiat spłaca ją z pieniędzy, które udaje się zaoszczędzić na cieple. Początkowo szacowano, że koszty ogrzewania spadną o 23 procent rocznie, a rachunki za prąd będą o 27 procent niższe. Tymczasem w niektórych placówkach uzyskane oszczędności były nawet większe od zakładanych.

Dla przykładu - gdyby przyjrzeć się poszczególnym jednostkom, to największe oszczędności w zużyciu ciepła raport odnotowywano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku, z zakładanych 30 procent do aż 67.

Jeśli chodzi o oszczędności w mocy oświetlenia umowa gwarantowała – 27,05 procent. I ten poziom został osiągnięty.

Co ważne: przy wzroście cen za ciepło i prąd rachunki za zużycie w budynkach oświatowych byłyby ogółem o wiele wyższe, gdyby nie zrealizowane w nich remonty i modernizacje, przy których udało się jednocześnie poprawić stan techniczny obiektów.

Zużycie energii w szkołach jest teraz monitorowane i zdalnie sterowane.

Powiat otrzymał na inwestycję 1,4 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz 2,7 mln zł preferencyjnej pożyczki. Co ważne, jeśli zakładane oszczędności nie zostaną osiągnięte, firma Siemens, która prace przeprowadziła, dopłaca różnicę.
 


Stawiamy na geotermię

Kolejna inwestycja w OZE -w obiektach należących do powiatu kluczborskiego to montaż pomp ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku przy ul. Wołczyńskiej.

Zastosowanie tam geotermii oznaczało przebudowę instalacji c.o., węzła cieplnego zasilanego pompami ciepła. W tym celu trzeba było wykonać 60 odwiertów o głębokości 100 m, do których zostały wpuszczone sondy, zgrupowane w 3 zespołach, a każdy z nich jest zakończony w studni kolektorowej.

Ta sama instalacja, które będzie ogrzewać pomieszczenia ciepłem czerpanym z ziemi, latem je schładzać. Nie jest to jednak klasyczna klimatyzacja - która dla podopiecznych DPS nie byłaby wskazana – ale delikatny system schładzający. Ponieważ pompy ciepła mają duży pobór energii, zaplanowano budowę stacji transformatorowej by prąd był tańszy. Została tam również przeprowadzona renowacja budynku z dociepleniem elewacji.

Natomiast zakres prac w DPS przy Sienkiewicza (filia Wołczyńskiej) obejmował rozbudowę węzła ciepłej wody oraz montaż kolektorów słonecznych – 6 zestawów po 2 sztuki, które pozwolą tę wodę ogrzać taniej.


Wyżej opisane inwestycje były zrealizowane z udziałem dofinansowania z UE.

 

Oprac. M. Kluf
 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku