strona główna

30.10.2014

Ćwiczenia "Energia 2014"

Mieszkańcy i instytucje na Opolszczyźnie, w tym w gminach powiatu kluczborskiego zostają wskutek awarii linii energetycznych pozbawieni na dłuższy czas dostaw prądu. Jak funkcjonowałyby w tej sytuacji jednostki podległe powiatowi? - symulację takiego zdarzenia przeprowadzono w ramach ćwiczeń „Energia 2014”.

Zorganizował je we współpracy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Policją i jednostkami organizacyjnymi powiatu Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. W tej chwili gromadzone są wnioski z symulacji, które mają służyć do usprawnienia procedur na wypadek braku dostaw prądu na terenie powiatu.

 Jedne z pierwszych wniosków przestawiła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. - W przypadku braku prądu na terenie naszego powiatu, nasza komenda jest wyposażona w agregat prądotwórczy z zapasem paliwa do pracy przez 24 godziny – mówi Maciej Kochanowski, rzecznik prasowy kluczborskiej Komendy Powiatowej PSP. - Oprócz tego komenda posiada 6 agregatów prądotwórczych przewożonych o niższej mocy zainstalowanych na samochodach pożarniczych i przyczepkach ratowniczych.

Jeden z wniosków dotyczy zakupu 1000 l paliwa dla zapewnienia rezerwy, gdyż w sytuacji braku prądu, mogłoby się okazać, że w mieście działałaby tylko jedna – przygotowana na taką sytuację – stacja paliw, w której paliwo zostałoby w dość krótkim czasie wykupione przez mieszkańców.

Wśród wniosków o dotyczących nadzwyczajnej sytuacji kryzysowej, czyli w tym wypadku braku prądu na terenie całego powiatu są między innymi kwestie dotyczące: zabezpieczenia łączności radiowej i systemów łączności, zwiększenie liczby strażaków na służbie o sto procent i ich praca w systemie 24/24 godzin.

Jednostki OSP byłyby powiadomione drogą radiową lub poprzez łączników o konieczności wprowadzenia stałych dyżurów dla mieszkańców w strażnicach OSP oraz KP PSP w miejscowości Kluczbork.

Wkrótce – podsumowanie i wnioski z ćwiczeń „Energia 2014”.

 

Oprac. M.Kluf
 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku