strona główna

6.04.2012

7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku informuje, że w roku 2012 obchody Światowego Dnia Zdrowia koncentrować się będą wokół problemów zdrowotnych wynikających ze starzenia się społeczeństw. Hasło przewodnie dla działań zaplanowanych na dzień 7 kwietnia w bieżącym roku brzmi:
 

„Więcej Zdrowia- Więcej Życia” (Healthy Ageing)


Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na przestrzeni 2000-2050 roku populacja ludzi w wieku 60 lat i więcej wzrośnie z 600 milionów do 2 miliardów.


Ta zmiana demograficzna będzie miała znaczący wpływ na zdrowie publiczne. Zachowanie dobrego zdrowia w przypadku starszych ludzi jest niezwykle ważne, jeśli mają oni pozostać niezależni i być aktywnymi członkami swoich rodzin i społeczności.


Jednym z priorytetów do osiągnięcia przed 2015 rokiem jest „zmniejszenie występowania niepełnosprawności, chorób przewlekłych i przedwczesnych zgonów w populacji osób powyżej 60 roku życia i zwiększenie liczby lat wolnych od niepełnosprawności”. Efektywna realizacja powyższego celu jest zgodna z koncepcją „Starzejącego się społeczeństwa” i może być zrealizowana jedynie poprzez stały i systematyczny postęp w zakresie profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób oraz promocji zdrowego stylu życia.
 

Odsetek ludności Europy powyżej 65 r.ż. według WHO.

 

 

ulotka 8 kroków zdrowego starzenia (88kB)

 

 

 

 

 

Oprac.

Ewa Stala
Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Kluczborku

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku