strona główna

27.05.2013

Światowy Dzień Bez Tytoniu
 

31 maja 2013 r. obchodzony jest Światowy Dzień Bez Tytoniu pod hasłem: „Zakaz reklamy i promocji tytoniu oraz sponsoringu przez firmy tytoniowe”. Zakaz reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych wymagany jest na mocy Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczaniu używania tytoniu.


Kompleksowe zakazy w tym obszarze prowadzą do zmniejszenia liczby osób rozpoczynających palenie oraz do zmniejszenia liczby osób palących. Jest to jeden z najbardziej opłacalnych sposobów na zmniejszenie popytu na wyroby tytoniowe.
Mimo skuteczności kompleksowych zakazów, zgodnie z raportem WHO z 2011r. na temat epidemii palenia tytoniu, tylko 6% ludności świata jest w pełni chroniona przed narażeniem na reklamę, promocję i inne taktyki stosowane przez przemysł tytoniowy.


Dodatkowo, wydatki na wyroby tytoniowe często ograniczają zasoby na podstawowe towary i usługi, w tym edukację, jedzenie, ubrania, schronienie i transport. Koszty te znacząco obciążają osoby uzależnione od tytoniu i ich rodziny, powodując to, że wiele z nich pozostaje w błędnym kole ubóstwa, które może obejmować całe pokolenia.


Celem obchodów jest przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed skutkami zdrowotnymi, społecznymi
i ekonomicznymi wynikającymi z narażenia na dym tytoniowy poprzez działania wspierające zakaz reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz sponsorowania.

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku