strona główna

4.06.2013

Europa w „Ogólniaku”
 

Dzień Europejski był finałem i podsumowaniem projektu edukacyjnego "Europa w mojej szkole", który realizowali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. W ciągu ostatnich miesięcy uczniowie zbierali informacje o Europie, przygotowywali gazetkę i quiz o Unii Europejskiej, zorganizowali konkurs plastyczny "Budowle Europy" i bufet europejski
z najbardziej typowymi potrawami regionów Europy. Odbyły się lekcje europejskie w Starostwie Powiatowym w Kluczborku,
w Powiatowym Inkubatorze Przedsiębiorczości i Urzędzie Miejskim. Uczniowie pytali o przebieg współpracy z miastami partnerskimi i wynikające z tego korzyści, projekty i inwestycje dofinansowane z funduszy unijnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem projektu było propagowanie idei Wspólnej Europy, wzbogacenie wiedzy na temat Europy i wspólnego dziedzictwa kulturowego. W Dniu Europejskim uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy. Ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego. Jury, w składzie: Maciej Knapa z UM w Kluczborku i Ewa Gutkowska-Surowiec z KDK-u, pierwszą nagrodę przyznało Weronice Lizurek z klasy 2d Gim., drugie miejsce Basi Surowiec z 1d Gim. trzecie miejsce Oli Parypa z 3d Gim. Rzymskie Koloseum okazało się najchętniej malowaną budowlą, bufet europejski najczęściej odwiedzanym miejscem, a chleb ze smalcem i ogórkiem, mimo wielu atrakcyjnych europejskich potraw, najchętniej kupowanym daniem.

 

Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach, rozwiązując quiz, krzyżówki i zadania na mapie Europy. Po zakończeniu pytali, czy jeszcze kiedyś będą mogli uczestniczyć w takim wydarzeniu.

Opiekunami projektu byli K. Błażewska, D. Komarnicka, M. Jokiel.

 

W podsumowaniu projektu wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kluczborku: Piotr Nowak z Referatu Promocji Powiatu i Justyna Witek z Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich, którzy prowadzili zajęcia z młodzieżą w ramach projektu.

 

Oprac. K. Błażewska

Fot. M Kluf

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku