strona główna

29.04.2015

Ponad 6 ha na cele publiczne
 

Powiat kluczborski przejął nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych 6,7 hektarową działkę przy ul. Jagiellońskiej w Kluczborku, wartą 8,9 mln zł między Intermarche a Osiedlem Malarzy. Pod warunkiem wykorzystania jej na cele publiczne.

 Uwzględniając ten warunek we wniosku do Agencji Nieruchomości Rolnych o nieodpłatne przekazanie ziemi władze powiatu przedstawiły wstępny plan zabudowy działki przy ul. Jagiellońskiej. Mogą tam powstać m.in.: mieszkania chronione wraz z miejscami rekreacyjno-wypoczynkowymi, kompleks edukacyjno-kulturalny z miejscem, gdzie może być stworzone miejsce spotkań dla mieszkańców powiatu, mogą tam powstać instytucje edukacyjne i szkoleniowo-doradcze, siedziby organizacji społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, budynki do organizacji wystaw, seminariów i sympozjów, oraz duży parking.

- Chcemy stworzyć na tym obszarze Powiatowe Centrum Społeczno – Edukacyjno – Kulturalne – mówi Jakub Goliński, członek Zarządu Powiatu. - Przedstawiona we wniosku do ANR wizja zagospodarowania jest wstępną koncepcją, zgodną z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kluczbork.

- Konkretna koncepcja zabudowy terenów przy ul. Jagiellońskiej jest opracowywana. Teraz, po przejęciu działki skoncentrujemy się na pozyskaniu dofinansowania na jej zagospodarowanie na cele publiczne. Według zapowiedzi w nowym rozdaniu unijnym mają być na to pieniądze - dodaje Piotr Pośpiech, starosta kluczborski.

Powiat zamierza je pozyskać m.in. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Agencja Nieruchomości Rolnych może przekazywać swoje działki nieodpłatnie na cele społeczne. - W umowie zastrzegliśmy jednak, że powiat musi w ciągu 7 lat zabudować przekazany teren - mówi Andrzej Butra, dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych.

Oprac. M. Kluf

 

 

 

Wstępna koncepcja zagospodarowania tereny przy ulicy Jagiellońskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku