strona główna

14.03.2012

Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Działaj Lokalnie"


Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM w ramach Programu "Działaj Lokalnie VII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego i działających na terenie gmin: Byczyna, Gorzów Śląski, Lasowice Wielkie, Kluczbork ( z wyłączeniem miasta Kluczbork), Wołczyn.


W ramach konkursu Ośrodek „Działaj Lokalnie” przyznaje granty w kwocie maksymalnie 6 tysięcy złotych na realizację projektów, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

  • będą związane z obszarami tematycznymi: działania na rzecz dzieci, działania na rzecz osób starszych

  • będą realizowane między 1 maja 2012 r. a 31 października 2012 r.

Wnioski należy dostarczyć lub przesłać wraz z wersją elektroniczną w dniach 30.03. – 13.04.2012 r. (decyduje data dotarcia wniosku) na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy", ul. XXX-lecia 5, 46-211 Kujakowice Górne.


Regulamin Konkursu wraz z Wnioskiem dostępne są na stronach Stowarzyszenia: www.dolinastobrawy.pl, www.stobrawskiinkubator.pl  oraz w siedzibie Stowarzyszenia.


W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie 27 marca 2012 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Na spotkaniu zostaną omówione istotne kwestie dotyczące regulaminu, obszarów tematycznych konkursu oraz wypełniania wniosku. Zaprezentowani będą także darczyńcy Programu, którym zostaną wręczone podziękowania. Będzie możliwość skonsultowania swoich projektów i przyjrzenia się ciekawym pomysłom realizowanym w ramach Programu w poprzednich konkursach.

Szczegółowych informacji udziela Ośrodek „Działaj Lokalnie”:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"
ul. XXX-lecia 5, 46-211 Kujakowice Górne
tel. 77 413 11 38; mail: biuro@dolinastobrawy.pl

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku