strona główna

14.03.2012

Pracodawco, skorzystaj z bezpłatnego szkolenia i zdobądź dyplom PIP


Zapraszamy do udziału w szkoleniach z udziałem inspektorów pracy OIP w Opolu, w ramach programu promocyjnego "Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach – Dyplom PIP".

 

Propozycja skierowana jest do pracodawców z zakładów produkcyjnych i usługowych zatrudniających do 20 pracowników. Pracodawcy uczestniczący w szkoleniach otrzymają materiały (broszury), przygotowane przez specjalistów PIP, m.in. „Listę kontrolną z komentarzem”, za pomocą których będą mogli samodzielnie identyfikować występujące w zakładzie nieprawidłowości, oceniać skalę zagrożeń oraz określać sposoby ich likwidacji.


W czasie realizacji działań programowych inspektorzy pracy służyć będą pracodawcom nieodpłatnym doradztwem. Na uczestników programu czekają prestiżowe Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy wręczane na corocznej uroczystości z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, organizacji zrzeszających pracodawców i związków zawodowych.
 

Jednodniowe szkolenia dla uczestników programu odbędą się we wszystkich powiatach województwa opolskiego.

 

W naszym powiecie  takie szkolenie odbędzie się 26.03.2012 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza 22 B.

 
Tematyka szkoleń obejmować będzie m.in.:
• wybrane zagadnienia prawa pracy, w tym ostatnie nowelizacje przepisów Kodeksu pracy,
• ocenę ryzyka zawodowego w zakładach pracy – analizowanie i dokumentowanie warunków pracy,
• uwarunkowania dot. wyposażenia i modernizacji obiektów oraz parku maszynowego.
 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczeń inspektorów pracy dla poprawy bezpieczeństwa w Państwa firmie!


Szczegółowe informacje można uzyskać w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu pod numerem telefonu 77 47 00 907.

 

harmonogram szkoleń (104 kB) 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku