strona główna

10.01.2014

Jak jesteśmy przygotowani do zimy?

 

- Sprzęt czeka gotowy do pracy w naszym obwodzie w Wołczynie, sprawdzony zatankowany – mówi Kazimierz Sztajglik, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. - Firma, która zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg dokupiła dwa samochody marki volvo z solarkami o większej ładowności – 6 m sześciennych.

Mogą one pracować 7 godzin bez przerwy, podczas gdy pozostałe o mniejszej ładowności po 4 godzinach po 4 godzinach muszą wracać do bazy na ponowny załadunek soli.

- Dowieźliśmy do obwodu w Wołczynie ostatni transport soli – 150 ton – mówi dyrektor Sztajglik. - Jesteśmy na etapie uzupełniania zapasów piasku. Do zgromadzonych już w obwodzie 600 ton, dokupiliśmy jeszcze 500 ton.

Przypomnijmy, że zimowym utrzymaniem dróg na terenie powiatu kluczborskiego zajmuje się wyłoniona w przetargu firma Remost. Ma podpisaną umowę na cztery sezony zimowe. Ma już za sobą trzy zimy.

Zarząd Dróg Powiatowych może monitorować pracę sprzętu pracującego w zimie na naszych drogach. Każda z maszyn jest wyposażona w GPS, a dzięki specjalnemu oprogramowaniu dyżurny w obwodzie ZDP widzi na ekranie komputera, gdzie
w danym momencie pracują maszyny. Daje to możliwość sprawdzania na bieżąco jak firma zajmująca się zimowym utrzymaniem dróg wywiązuje się z umowy. Po drugie – umożliwia bardziej racjonalne gospodarowanie sprzętem i sprawniejsze przerzucanie go w miejsca, gdzie w danym momencie jest najbardziej potrzebny.

Czy wiecie, że...

"Niemieccy inżynierowie zbadali różne substancje stosowane w Europie do zapewniania przejezdności ulic i dróg w miastach
i na obszarach podmiejskich w sezonie zimowym. Z raportu Niemieckiego Stowarzyszenia Naukowego d.s. Ruchu Drogowego DVWG wynika, że najpowszechniej używane są do tego celu m.in. mieszaniny piaskowo-solne, związki soli, piaski różnych frakcji oraz żwiry różnego typu i frakcji.

Stosunkowo najlepszym materiałem do jest stosowany w Szwecji średnio – gruboziarnisty żwir. Nie posiada on wad soli, ani piasku lub mieszanin tych dwóch substancji. Zapewnia stosunkowo największą przyczepność nawet na ulicach o dużym spadku. W okresie roztopów albo przechodzi łatwo do kanalizacji burzowej, albo dość prosto można go sprzątnąć z dróg i ulic. Jest dość tani i łatwy do rozsypania.

Jednak także średnio – gruboziarnisty żwir ma swoje wady. Jedną nich jest częste dostawanie się w protektory opon samochodów, skąd trudno go wydobyć. Drugą, poważniejszą – tendencję do odpryskiwania, co może spowodować uszkodzenia karoserii innych samochodów. Jednak wady te w porównaniu z zaletami nie są tak istotne i DVWG rekomenduje właśnie żwiry do zastosowania na ulicach niemieckich miast przy ciężkich zimach. W niektórych z nich, jak m.in. w Szlezwiku-Holsztynie, żwiry są już stosowane w zimie” (źródło: administrator24.info)
 

 

Oprac. M.Kluf

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku