strona główna

11.05.2017

Po co zmiany w DPS-ach?


W związku w wysokimi kosztami utrzymania Domu Pomocy Społecznej w dwóch budynkach przy ul. Wołczyńskiej i przy
ul. Sienkiewicza oraz faktem, że w najbliższym czasie na terenie powiatu powstanie kilka prywatnych domów pomocy społecznej, powiat planuje przeniesienie pensjonariuszy z Sienkiewicza na Wołczyńską. Plan ten - jak każda zmiana - wzbudził obawy i protest mieszkańców. Finalnie rozwiązanie to może przynieść korzyści.

 

Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Wołczyńskiej po remoncie.

Reorganizacja mogłaby nastąpić nie wcześniej niż za rok. Ale ostateczna decyzja zapadanie po konkretnych wyliczeniach
i przeanalizowaniu wszystkich aspektów i kosztów tego rozwiązania. W tym celu prowadzony jest audyt wewnętrzny, który potrwa do końca czerwca. Przekazano niedawno mieszkańcom informację o założeniach zmian. Po audycie będzie można zorganizować spotkanie, by przedstawić więcej konkretów.

Co do plusów reorganizacji, dzięki przeprowadzce i przejściu na utrzymanie jednego budynku, będzie można przeznaczyć więcej pieniędzy na utrzymanie jednego pensjonariusza. A co za tym idzie na dodatkową rehabilitację czy zajęcia aktywizacyjne, na które dotąd po pokryciu kosztów bieżącego utrzymania, brakowało pieniędzy.

Jedną z zalet Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wołczyńskiej jest też fakt, że jest po remoncie, pokoje mają balkony, których nie ma na Sienkiewicza, łazienki są przystosowane dla niepełnosprawnych. Przy domu jest zrewitalizowany zabytkowy park, który jest o wiele lepszym miejscem rekreacji, niż niewielki skrawek terenu i taras przy ul. Sienkiewicza.

Uprzedzając pytania o sens urządzania terenu wokół domu przy ul. Sienkiewicza w kontekście planowanej przeprowadzki - gdy go urządzano nie było jeszcze wiadomo, że wkrótce na naszym terenie postanie kilka konkurencyjnych dla nas prywatnych domów pomocy i staniemy przed perspektywą, żeby nie powiedzieć koniecznością reorganizacji i przeprowadzki. Co bardzo ważne wszyscy pracownicy przeszliby do budynku przy ul. Wołczyńskiej wraz z pensjonariuszami.

Co będzie z budynkiem przy ul. Sienkiewicza po reorganizacji i przeprowadzce? Bierze się pod uwagę urządzenie tam internatu dla uczniów naszych szkół i placówek oświatowych spoza powiatu, w tym uczniów ze Wschodu, gdyż subwencja oświatowa na jednego ucznia umożliwi utrzymanie budynku, szczególnie przy mniejszej mniejszej liczbie personelu w internacie, w stosunku do tego, który jest wymagany w DPS. A trzeba pamiętać, że uczniowie ze Wschodu, w przeważającej mierze z polskimi korzeniami ucząc się w naszych szkołach ratują je przed skutkami niżu demograficznego, czyli malejącą liczby uczniów, przeciwdziałają zwalnianiu nauczycieli czy likwidacji, którejś ze szkół, jak również dopłacaniu do oświaty większych pieniędzy, kosztem innych ważnych dla mieszkańców wydatków.
 

 

Oprac. M. Kluf 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku