strona główna

5.03.2014

Powiat stara się o dotację

 

Powiat Kluczborski złożył wniosek konkursowy w ramach programu PO KL Działanie 6.2. by pozyskać środki na dotacje dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Planowana grupa bezrobotnych do objęcia wsparciem, to m.in.:

  • bezrobotni w przedziale wiekowym 18 - 30 lat (minimum 50 % ogółu osób objętych wsparciem), w tym 40 % mają stanowić osoby do 25 roku życia będące tzw. młodzieżą NEET, tj. nie pracujące, nie kształcące się i nie uczestniczące w szkoleniu

  • bezrobotni powyżej 50 roku życia

Wśród tych dwóch grup wiekowych powinny się też znaleźć osoby długotrwale bezrobotne (bez względu na wiek) i niepełnosprawne.


Program ma być przeznaczony dla bezrobotnych z trzech powiatów: kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego.
 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku