strona główna

3.04.2013

Sanepid o dopalaczach (cz I.)

Czy najwyższa, dotkliwa kara pieniężna za wprowadzenie dopalaczy pod inną nazwą do obrotu, odstraszy innych przed tym procederem. Sanepid widzi rozwiązanie nie tylko w wysokości kary, którą z całą surowością nałożył, ale
w zmianie przepisów. Dziś informacja jak wygląd sytuacja z tzw. środkami zastępczymi obecnie.

Oto fragment sprawozdania o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie naszego powiatu w roku 2012 przygotowanego Państwową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kluczborku:

(…) Dopalacze można zdefiniować jako substancje imitujące narkotyki. Występują one pod rożnymi postaciami i są zażywane w celu wywołania odurzenia, stanu pobudzenia czy halucynacji. Kwestia dopalaczy stanowi istotny problem z punktu widzenia zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście zapobiegania uzależnieniom i narkomanii Jest to problem dotykający głównie ludzi młodych.

 
W składzie dopalaczy wykrywa się wiele związków, należących do rożnych grup chemicznych. Niejednorodność chemiczna dopalaczy wiąże się jednak ze spójnością efektów przez nie wywoływanych. Z uwagi na rosnącą skalę zagrożeń, związanych
z dynamicznie rozwijającym się rynkiem wyrobów o działaniu psychoaktywnym, jak również ze szczególnymi zagrożeniami, jakie ten fakt niesie dla życia i zdrowia konsumentów, podjęcie stosownych działań w tym zakresie jest wysoce uzasadnione.
W 2012 r. na terenie powiatu kluczborskiego stwierdzono jeden przypadek wprowadzania do obrotu środków zastępczych. Po otrzymaniu informacji z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku o sprzedaży środków zastępczych, przeprowadzono czynności kontrolne we wskazanym obiekcie. W obiekcie stwierdzono produkty deklarowane jako produkty „do czyszczenia komputerów stacjonarnych i laptopów”. Produkty te nie posiadały informacji o składzie, a ich cena podana przez sprzedawcę oraz ilość produktu w opakowaniu budziły wątpliwości co do ich faktycznego przeznaczenia. W związku z podejrzeniem, że produkty te mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zabezpieczono je i przekazano do badań laboratoryjnych do Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. W badanych produktach zidentyfikowano związki wykazujące działanie psychoaktywne, które są analogami strukturalnymi substancji wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.). Substancje te zostały uznane za środki zastępcze
w rozumieniu powyższej ustawy. Z danych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii wynika, że substancje te wykazują działanie psychoaktywne i stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia. Działania inspekcji sanitarnej prowadzone są w trybie prawa administracyjnego. Na podmiot została wydana decyzja administracyjna zakazująca wprowadzanie w/w produktów do obrotu oraz wymierzono wysoką karę pieniężną, 60 tys. zł, za wprowadzanie do obrotu środków zastępczych (...).”

Wkrótce informacja o planowanych na terenie powiatu działaniach w walce z dopalaczami.

 

 

Oprac. M. Kluf (wykorzystany fragment sprawozdania PSSE w Kluczborku za rok 2012)

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku