strona główna

18.07.2012

Ostatnie wolne miejsca

 

Zakończył się nabór uzupełniający do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat. Wygląda na to, że pierwszoklasistów będzie więcej niż rok temu.

 
- Nabór uzupełniający zakończył się 13 lipca. Na dziś do szkół prowadzonych przez powiat mamy przyjętych sześciuset jeden uczniów, o 36 więcej niż w roku ubiegłym – podsumowuje Anna Turczyńska, inspektor z Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego.

 
Na podstawie danych z naboru uzupełniającego można wyliczyć, że otwarte zostaną 22 oddziały klas pierwszych. Nabór dodatkowy, dla gimnazjalistów, którzy mają jeszcze do zdania egzamin poprawkowy, odbędzie się od 20 do 24 sierpnia.

Podczas tegorocznej rekrutacji największym zainteresowaniem absolwentów gimnazjów cieszyła się klasa o profilu matematyczno – fizycznym w Zespole Szkół Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza. Jako klasę pierwszego wyboru wskazało ją 43 gimnazjalistów, natomiast przyjętych zostało 34. Podobnie było z klasą o profilu medyczno – farmaceutycznym, również w ZSO. 33 uczniów wybrało ją w pierwszej preferencji, przyjęto – 30. Nie brakowało chętnych do klasy o profilu społeczno – prawnym.

W Zespole Szkół Licealno – Technicznych do najbardziej popularnych kierunków należy bez wątpienia klasa mundurowa.
- W tym roku nabór do tej klasy odbywał się na dwa rozszerzenia: „policyjne” ze zwiększoną liczbą godzin wiedzy o społeczeństwie i geografii, tu było 33 chętnych na 15 miejsc, oraz rozszerzenie „wojskowe” z większą liczbą lekcji fizyki i matematyki, które wybrało tylko kilku uczniów – mówi Anna Turczyńska. - Dlatego powstanie jedna pełna klasa mundurowa - „policyjna”.

Najbardziej atrakcyjną z oferty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 jest dla gimnazjalistów klasa technik mechanik pojazdów samochodowych pod patronatem koncernu Peugeot Polska, zwana w skrócie klasą Peugeota. Na chwilę obecną rozpocznie w niej naukę 28 uczniów.

Zabrakło wystarczającej do utworzenia oddziału liczby chętnych do klasy o profilu teatralno – dziennikarskim w ZSO, technika obsługi turystycznej z ZSP nr 1 oraz technika mechanika w ZSP nr 2.

Na tym etapie rekrutacji można wyliczyć, że w w ZSO będzie od nowego roku szkolnego 5 klas pierwszych, w ZSLT - 6, w ZSP nr 1 – 5 (w tym jedna zawodowa) oraz w ZSP nr 2 - 6.
 


Liczba wolnych miejscach w szkołach prowadzonych przez powiat:


> Zespół Szkół Ogólnokształcących:
w klasie biologiczno - chemicznej - 3 wolne miejsca

>Zespół Szkół Licealno – Technicznych
w liceum ogólnokształcącym:
w klasie z rozszerzoną matematyką, informatyką, fizyką i językiem obcym – 1
w klasie z rozszerzonym polskim, historią i językiem obcym – 5
w klasie mundurowej – 2

w klasach kształcących w zawodzie:
technik mechanik – 9
w klasie technik informatyk – 4
w klasie technik logistyk – 7

> Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w klasie kształcącej w zawodzie:
technik organizacji reklamy – 2
w dwuzawodowej klasie sprzedawców i kucharzy – 3

> Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w klasie kształcącej w zawodach technik budownictwa i technik elektryk jest jeszcze łącznie 7 wolnych miejsc

są jeszcze  wolne miejsca w zasadniczej szkole zawodowej


Warto dodać, że szkoły prowadzone przez powiat wybierają też uczniowie z powiatów ościennych.
Po wakacjach naukę rozpocznie w nich 27 uczniów:
z powiatu oleskiego – 16
z kępińskiego – 5
z wieruszowskiego – 3
z namysłowskiego – 2
z kędzierzyńsko – kozielskiego – 1

Podane dane mogą się jeszcze zmienić, po naborze dodatkowym pod koniec sierpnia. Ostateczny termin zakończenia rekrutacji to 31 sierpnia.
 

Informację o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie kluczborskim można znaleźć na stronie internetowej https://opolskie.edu.com.pl w zakładce "Wolne miejsca".
 

 

Oprac.: M. Kluf

foto: Polskapresse

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku