strona główna

20.12.2013

„Dobry Start” – udziału wart! 

 

Uczestnicy projektu pn. „Dobry Start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie spotkali się w sali konferencyjnej Starostwa by podsumować efekty udziału w tym przedsięwzięciu. W ciągu roku 40 osób skorzystało z ciekawych warsztatów, jednego w Zakopanem oraz z turnusu rehabilitacyjnego nad Bałtykiem.


Po roku mogę powiedzieć, że wzięcie udziału w tym projekcie to była bardzo dobra decyzja – mówi Kazimierz Bogacz, emerytowany wojskowy. - Zajęcia, warsztaty i kursy, w których wziąłem udział dały zastrzyk energii i motywacji.
A kurs komputerowy na poziomie zaawansowanym otworzył mi oczy na więcej możliwości wykorzystanie programów i Internatu niż do tej pory znałem. Przy okazji mam szansę dogonić wnuki.


Dla pani Heleny wyjście z domu, praca w grupie, wspólne wyjazdy, poznawanie nowych ludzi i nowo zdobyte umiejętności są tym co przywraca motywację do działania.


Pięć osób jeszcze w trakcie tegorocznej edycji projektu znalazło pracę.


„Dobry Start” jest realizowany od 2008 roku, a jego zasadniczym celem jest aktywizacje społeczna i zawodowa klientów kluczborskiego PCPR. Są w nich zarówno ludzie młodzi, jak i emeryci, osoby poszukujące pracy, osoby z różnymi stopniami niepełnosprawności. Projekt ma ich nauczyć nowych umiejętności, rozwinąć motywację, pobudzić aktywność, ułatwić poruszanie się na rynku pracy – co w przypadku wspomnianych 5 osób przyniosło efekt.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestnicy projektu wzięli udział w prowadzonych przez psychologa i pedagoga wyjazdowych warsztatach socjoterapeutycznych połączonych z Treningiem Umiejętności Społecznych w Zakopanem. Program uwzględniał także zwiedzanie najważniejszych miejsc w Krakowie i Zakopanem.


Warsztaty przedsiębiorczości i poszukiwania pracy umożliwiły poznanie rynku pracy, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, a także zakładanie spółdzielni socjalnych. Wiele takich spółdzielni (mamy takie na terenie powiatu) znakomicie sobie radzi.
Trzydzieści pięć osób wzięło udział w 14-dniowym turnusie rehabilitacyjnym (dofinansowanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) nad morzem, w Jarosławcu. Skorzystali z atrakcyjnego pakietu zabiegów rehabilitacyjnych.


Uczestnicy projektu, którzy szukali pracy, mieli możliwość indywidualnego konsultowania się z doradcą zawodowym w zakresie opracowania indywidualnego planu działania.


Trzynaście osób ukończyło kurs nielicencjonowanego pracownika ochrony fizycznej, uzyskując uprawnienia do pracy na stanowisku pracownika ochrony osób i mienia w zakresie niewymagającym posiadania licencji. Trzy osoby wybrały kurs florystyki a dziesięć osób skorzystało ze szkolenia komputerowego na poziomie zaawansowanym.
Projekt „Dobry Start” był realizowany w ramach Priorytetu VII POKL – Promocja Integracji Społecznej. Poddziałanie 7.1.2- „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.


Całkowita wartość projektu to – 344 659 zł, w tym dofinansowanie z EFS wynosi 308 470 zł, a wkład własny PCPR – 36 189 zł.
Spotkanie podsumowujące przygotowały i poprowadziły panie Barbara Rogowska - Lenart oraz Irena Myślecka z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające udział z drobnym upominkiem.
A prezentacja połączona z poczęstunkiem pozwoliła wrócić do wspomnień i podsumować efekty.
 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. M.Kluf

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku