strona główna

6.03.2012

Projekt „Dobry Start” – REKRUTACJA TRWA!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku od stycznia 2012 roku realizuje kolejną już (piątą) edycję projektu systemowego "Dobry Start".


Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.


Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu kluczborskiego, nieaktywne zawodowo lub bezrobotne, będące w wieku aktywności zawodowej. Rekrutacja trwa do 30 kwietnia 2012 r.

W ramach projektu przewidziano:
• Turnus rehabilitacyjny w nadmorskiej miejscowości uzdrowiskowej
• Usługi Poradnictwa Kariery
• Warsztaty przedsiębiorczości i poszukiwania pracy
• Trening umiejętności społecznych
• Kurs udzielania pierwszej pomocy
• Szkolenia komputerowe

Biuro projektu:
PCPR w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 20b, pokój: 25; tel. 661108164

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

 

                    

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku