strona główna

16.10.2015

Tegoroczni najlepsi z najlepszych


Dziewiętnastu nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat kluczborski otrzymało w tym roku Nagrody Starosty Kluczborskiego. Dwojgu nauczycielom wręczono powierzenia obowiązków doradców metodycznych. Spotkanie z tej okazji miało miejsce 15 października w sali konferencyjnej UM i Starostwa.

 

 


Nagrody Starosty Kluczborskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2014/2015 otrzymali:

 • Urszula Stachowska - nauczycielka gimnastyki artystycznej w Młodzieżowym Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Kluczborku

 • Alicja Dmytruszyńska - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych i rachunkowości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kluczborku

 • Maria Rymarz - nauczycielka kształcenia specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku,

 • Małgorzata Ryszka - nauczycielka kształcenia specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Kluczborku, ponadto jest doradcą metodycznym kształcenia integracyjnego i przedmiotów specjalnych
  w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.

 • Beata Kwiatoń-Czernik - doradca metodyczny historii i wiedzy o społeczeństwie w PODN.

 • Jacek Czerski - nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2- CKU w Kluczborku

 • Dominika Kostera - pedagog i szkolny doradca zawodowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2-CKU w Kluczborku

 • Joanna Sarna - nauczycielka przedmiotów zawodowych w branży budowlanej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
  Nr 2-CKU w Kluczborku, od września tego roku kierownik pracowni ćwiczeń praktycznych w tej szkole.

 • Zbigniew Wanzel - nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży samochodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2-CKU w Kluczborku

 • Jadwiga Pocheć - nauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania
  i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

 • Stefan Krężel - nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania
  i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

 • Krzysztof Bednarski - kierownik internatu w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
  w Kluczborku

 • Katarzyna Czerska - nauczycielka wychowania fizycznego w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

 • Agnieszka Ziółkowska - nauczycielka wychowania fizycznego w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

 • Barbara Mazur-Stefaniszyn - nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

 • Jolanta Lesiuk - pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku

 • Justyna Gembara - nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza
  w Kluczborku

 • Joanna Piłat - nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku

 • Iwona Baldy - nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku i doradca metodyczny języka polskiego w PODN, liderka Filmoteki Szkolnej na Opolszczyźnie, laureatka nagrody wręczonej na festiwalu filmowym w Gdyni za zaangażowanie w rozwój edukacji filmowej.

Powierzenia obowiązków doradcy metodycznego otrzymali: Regina Hadryś nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2
i Dariusz Jaśkiewicz, nauczyciel w Gimnazjalno - Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie. Od października br. Pani Regina Hadryś pełni obowiązki doradcy metodycznego edukacji wczesnoszkolnej a pan Dariusz Jaśkiewicz - wychowania fizycznego.

Nagrody i powierzenia wręczali: starosta Piotr Pośpiech, Jakub Goliński - członek Zarządu Powiatu i naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Rozalia Słoniowska.


 


W tym roku troje dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat kluczborski otrzymało z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nagrody Kuratora Oświaty. Są to: Mariusz Kaczmarski, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Ewa Poręba, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborka i Ewa Sygulla, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, która otrzymała również nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

  

Oprac.: M. Kluf

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku