strona główna

22.12.2014

To był bardzo "Dobry Start"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kończy w tym roku realizowany od 6 lat projekt systemowy pod nazwą "Dobry Start". Od początku jego realizacji z pomocy i wsparcia skorzystały ogółem 263 osoby, w tym 124 kobiety i 139 mężczyzn. Niektórzy uczestnicy znaleźli pracę, niektórzy nauczyli się nowego zawodu, jeszcze inni dostali spory zastrzyk motywacji.
 

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Korzystały z niego osoby niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo oraz usamodzielniająca się młodzież z placówek pieczy zastępczej.

 

W roku 2014 r. projekt adresowany był do osób niepełnosprawnych będących w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego. Każdy uczestnik zastał objęty odmianą kontraktu socjalnego.

Uczestnik jeden z edycji, emerytowany wojskowy stwierdził, zajęcia, warsztaty i kursy oferowane w ramach "Dobrego Startu" dały mu spory zastrzyk energii i motywacji. A kurs komputerowy otworzył mu oczy na jeszcze większe możliwości komputera i Internetu, niż te, które dotąd znał. Część uczestników po ukończonych tu kursach i stażach znalazło pracę. Przykładem mogą być panowie, którzy kursie pracowników ochrony osób i mienia znalazło pracę w ochronie.

Projekt realizowany przez PCPR miał za zadanie nauczyć uczestników nowych umiejętności, rozwinąć motywację, pobudzić aktywność czy ułatwić poruszanie się na rynku pracy. - Mamy nadzieję, że każdy z uczestników zyskał za sprawą tego projektu czy to nową wiedzę, umiejętności, czy to kontakt z ludźmi, czy możliwość zobaczenia nigdy nie widzianych miejsc - mówi autorka i koordynatorka projektu Barbara Rogowska - Lenart z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Jeden z uczestników, mężczyzna po amputacji obu nóg, z powodu niepełnosprawności nieskłonny do kontaktu z ludźmi, czy częstszego opuszczania domu, jako uczestnik projektu nawiązał nowe znajomości i po raz pierwszy w życiu był nad morzem.
 


Do takich ludzi udawało się przez te lata dotrzeć i zachęcać do udziału w projekcie dzięki ogromnemu zaangażowaniu Ireny Myśleckiej z PCPR, również współpracującej przy "Dobrym Starcie".

Miło było patrzeć jak te osoby, wcześniej pełne obaw, otwierały się, zmieniały na naszych oczach, to ogromna radość - mówią koordynatorki projektu.

Ralizowany przez PCPR projekt był poszerzeniem działalności centrum o nowe formy wsparcia dla klientów placówki, które w ramach posiadanego budżetu nie byłyby możliwe do realizacji. - Było to dla nas początkowo duże wyzwanie, ale po tych 8 latach widzimy ile wniósł do aktywizacji szczególnie osób niepełnosprawnych - podsumowuje Iwona Rudnicka - Hrynyszyn, dyrektor PCPR. - Dlatego jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do sięganie po kolejne środki na nowe projekty dla naszych klientów.

Dla wielu osób, udział w projekcie pozwolił zyskać nowe umiejętności zawodowe, zyskać więcej pewności siebie niezbędnej w poszukiwaniu pracy, dowiedzieć się jak najlepiej przedstawić siebie i swoje atuty potencjalnemu pracodawcy. Uczestnicy brali też udział warsztatach wyjazdowych, połączonych ze zwiedzaniem ciekawych miejsc w Polsce, w turnusach rehabilitacyjnych. Korzystali z dostosowanych do indywidualnych potrzeb szkoleniach i uczestniczyli w stażach.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

 

 

                    

 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 


 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku