strona główna

21.09.2015

"Byczyńska" jako przykład dobrych praktyk!

 

Nasz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (prowadzony przez powiat) został przedstawiony jako przykład dobrych praktyk we współpracy szkoły z przedsiębiorcami na spotkaniu „BIZ - EDU – KOLAB, zorganizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji.
 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 50 zaproszonych firm oraz 55 dyrektorów szkół zawodowych, po to by porozmawiać
o współpracy biznesu i edukacji, a przede wszystkim o stażach i praktykach zawodowych dla uczniów techników i zawodówek. Marzena Perucka, dyrektor ZSP nr 2, która uczestniczyła w spotkaniu wraz doradcą zawodowym, w swoim wystąpieniu przedstawiła kierunki kształcenia oraz dobre praktyki realizowane w jej placówce. Szkoła aktywnie współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami. Poza możliwością nauki zawodu, współpraca ta ma też daje im też pewne profity. Np. dzięki współpracy
z PKS Kluczbork uczniowie Technikum Pojazdów Samochodowych mają gwarantowane darmowe prawo jazdy kat. B w kl. III, uczą się w patronackich klasach Peugeota (koncern zafundował samochód z oprogramowaniem do nauki zawodu), mogą korzystać z możliwości wycieczek programowych do serwisu Peugeota w Opolu, gdzie również odbywają praktyki, do tego firma daje możliwość zatrudnienia po ukończeniu szkoły.Dla uczniów Technikum Budowlanego oraz uczniów na kierunkach budowlanych w Zasadniczej Szkole Zawodowej dzięki współpracy z takimi firmami jak ALPOL, FAKRO, KNAUFF, WIENERBERGER, SNIEŻKA są organizowane pokazy i kursy w szkole oraz w firmach. Uczniowie poznają techniki i produkty budowlane. Przekazywane przez firmy materiały służą do ćwiczeń praktycznych, podczas, których uczniowie dokonują drobnych remontów w szkole.
Współpracujące firmy zyskują nowych pracowników znających już ich produkty lub potencjalnych klientów.

Szkoła współpracuje z wieloma zakładami pracy, które są celem wycieczek programowych. Uczniowie poznają konkretne stanowiska, warunki pracy na liniach produkcyjnych m.in. w Ocynkowni Śląsk, Marcegagli, Nestro, Flaxpolu czy Protei.

Z Proteą szkoła ma podpisała porozumienie dotyczące zatrudnienia młodocianych pracowników. Uczniowie są dobrze motywowani przez firmę m.in. przez wysokie wynagrodzenia i pakiet socjalny, ale jednocześnie wymaga się od nich np. znajomości języka angielskiego. W ten sposób w trakcie cyklu edukacyjnego firma szkoli i wybiera najlepszych uczniów a po zakończeniu edukacji zatrudnia już wykwalifikowanych pracowników w zawodach: operator maszyn i urządzeń, elektryk czy ślusarz.

Szkoła podpisała też umowę o współpracy z Zarządem Głównym PKP PLK w Warszawie dzięki temu został utworzony nowy kierunek technik transportu kolejowego. Pozwoli to w przyszłości uzupełniać braki wykwalifikowanej kadry na kolei w naszym regionie. Uczniowie odbywają praktyki na nastawniach kolejowych, a za dobre wyniki w nauce otrzymują stypendia w kl. I już od 350 zł miesięcznie. Wraz z upływem lat stypendium wzrasta. W ten sposób kolej zapewnia sobie przyszłą kadrę, która jest zobowiązana do pracy na kolei przez min.2 lata po ukończeniu szkoły.

Ostatni przykład dobrej praktyki to tworzony właśnie model trójstronnej współpracy pomiędzy szkołą, pracodawcą
i Powiatowym Urzędem Pracy, a który jest odpowiedzią na oczekiwania pracodawców. Polega on na tym, że w 5 branżach tj. mechanicznej, samochodowej, handlowej, budowlanej i elektrycznej szkoła rekrutuje na bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe osoby pełnoletnie, również te ze statusem osoby bezrobotnej W ramach bezpłatnych kursów uczestnicy uzyskują kwalifikacje w danych zawodach. Dzięki porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy, przedsiębiorcy mogliby zgłaszać chęć zatrudnienia słuchacza - osoby ze statusem bezrobotnego na 6-miesieczny na staż, a następnie pracodawca zatrudniłby próbnie słuchacza na okres 3 m-cy w dowolnym wymiarze czasu pracy. Jeśli pracownik się sprawdzi, może w przyszłości znaleźć zatrudnienie.

W ramach prezentowania dobrych praktyk Marzena Perucka mówiła też o nowoczesnych, niedawno gruntowanie wyremontowanych przez powiat i doposażonych w najnowszy sprzęt Warsztatach Szkolnych, gdzie odbywają się zajęcia praktyczne i teoretyczne zawodowe oraz Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Podczas spotkania nawiązano wiele kontaktów, które w przyszłości mogą skutkować nawiązaniem współpracy z jeszcze większą ilością firm.
 

Oprac. M. Kluf

na podst. informacji ZSP nr 2

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku