strona główna

9.01.2015

Ile i na co wydamy w 2015 r. - prezentacja

 

Remonty dróg powiatowych, przystosowanie budynku w Lasowicach na dom dziecka, przebudowa ul. Kilińskiego, remont budynku przy ul. Jagiellońskiej to tylko niektóre z inwestycji zaplanowanych na ten rok w uchwalonym jednogłośnie przez radnych powiatu budżecie na 2015 r.


W budżecie na 2015 roku po stronie dochodów zaplanowano – 63 834 758 zł; po stronie wydatków – 68 767 409 zł, w tym na wydatki inwestycyjne – 8 472 440 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 932 651 zł zł i zostanie pokryta przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

Najwięcej pieniędzy w 2015 r. – jak to jest w większości samorządów – powiat wyda na oświatę (31 procent budżetu) i na pomoc społeczną (15,7 procent).

Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne w budżecie na 2015 r. wyniosą one łącznie 8 472 440 zł.

Część tej kwoty to spłata rozłożonych na dwa lata kosztów inwestycji rozpoczętych i zrealizowanych w roku ubiegłym.
Chodzi o remont drogi powiatowej Wołczyn – Kuźnica Trzcińska, który kosztował 2 624 427 zł. W 2014 r. powiat wydatkował na tę inwestycję 1 546 616 zł, a w tym - 1 077 811 zł.
Podobnie rzecz się ma z remontem drogi drogi powiatowej Byczyna – Bruny wraz z odcinkiem drogi gminnej w Proślicach. Cała inwestycja kosztowała 4 709 012 zł, z czego w ub. r. powiat zapłacił wykonawcy 2 454 506 zł, w 2015 r. - 2 254 506 zł.

W tym roku wyremontowana zostanie droga powiatowa Stare Olesno – Jasienie o długości 8,3 km, na co w 2015 r. powiat wyda - 1 899 340 zł, a w 2016 r. - 1 299 399 zł. Połowę kosztów tej inwestycji pokryje zdobyte przez powiat dofinansowanie
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Warto dodać, że powiat złożył też kolejny wniosek do tego programu o dofinansowanie remontu ponad 6-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Byczyna – granica województwa łódzkiego (szacowany koszt inwestycji to: 4,2 mln zł). Wniosek znalazł się na liście rezerwowej i ma duże szanse na dotację.

W planie wydatków na 2015 r. znalazły się też mniejsze, ale konieczne inwestycje i nakłady jak spłata części kosztów inwestycji zrealizowanych w budynkach oświatowych przez firmę Siemens – 2,1 mln zł, a także remont i przebudowa budynku w Lasowicach za 200 tys. zł, gdzie powstanie trzeci dom dziecka w naszym powiecie.

500 000 zł powiat wyda w tym roku na remont pomieszczeń przy ul. Jagiellońskiej 3, zajmowanych wcześniej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Mają się tam przenieść z budynku przy ul. Żeromskiego, który będzie można zbyć, Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego i Państwowy Inspektor Weterynaryjny.

Poniżej prezentacja dotycząca budżetu na 2015 r.

 

 

 

 

 

prezentacja w formacie pdf  (528 kB) lub prezentacja jako pokaz slajdów (1,64 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku