strona główna

3.01.2013

Więcej o budżecie na 2013 r. 
 

Remonty ulicy Strzeleckiej w Kluczborku, drogi w Wierzbicy Górnej, montaż solarów i geotermii w naszych DPS-ach to niektóre w inwestycji zaplanowanych w tegorocznym budżecie powiatu. - Prawie 11 mln zł, nieco więcej niż w roku ubiegłym, powiat przeznaczy na inwestycje mówi starosta Piotr Pośpiech.

Ponad 72 mln zł wynoszą dochody budżetu powiatu kluczborskiego, wydatki wyniosą 68,4 mln zł. W tym 57,6 mln zł przeznaczonych zostanie na wydatki bieżące, a 10,7 mln zł – na wydatki inwestycyjne, co stanowi aż 15,7 procent ogółu wydatków.


- Za ponad 1 mln zł kompleksowo wyremontujemy ulicę Strzelecką w Kluczborku, powiat przystąpi także do remontu prawie trzykilometrowego odcinka drogi Oś – Lasowice Wielkie za 760 tys. zł, wyremontujemy również drogę powiatową w Wierzbicy Górnej – I etap za kwotę prawie 1 mln zł – wylicza starosta.

Oprócz tego przeprowadzone zostaną pozimowe remonty dróg. Powiat zamierza także partycypować w kosztach remontu ul. Wyspiańskiego w Kluczborku przeznaczając kwotę 40 tys. zł jako dotację powiatu dla gminy Kluczbork.

Wśród nowych, ważnych zadań inwestycyjnych jest kolejny etap unowocześnienia bazy dydaktycznej dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku. Wyposażone zostaną kolejne pracownie: spawalnicza, zarówno elektryczna, jak i gazowa, pracownia elektrotechniczna i laboratorium budowlane.

- Zakupimy także kasy fiskalne z oprogramowaniem płatnik i subiekt, 20 laptopów oraz wózek widłowy. Wszystko to w połączeniu z już istniejącymi pracowniami pozwoli na stworzenie bardzo nowoczesnej bazy do kształcenia praktycznego w wielu zawodach – dodaje Piotr Pośpiech.

Baza ta ma służyć uczniom, ale także dorośli powinni znaleźć tu warunki do zdobywania kwalifikacji w nowych zawodach, tym bardziej, że obecnie coraz bardziej, w związku z potrzebami rynku, stawia się na szkolnictwo zawodowe.

Dzięki staraniom powiatu o dotację unijną o dotację unijną na inwestycje z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sienkiewicza zostaną zamontowane kolektory słoneczne do ogrzewania ciepłej wody. W DPS przy ul. Wołczyńskiej będzie można oszczędniej ogrzewać budynek poprzez zastosowanie geotermii, czyli pomp ciepła. Wymaga to wykonania ok. 60 odwiertów na głębokość ok. 100 m w głąb ziemi i częściowej przebudowy obiektu, oraz wybudowania własnej stacji trafo. Ale inwestycja ta przyniesie znaczne korzyści. Zimą nowoczesna instalacja taniej ogrzeje, latem będzie schładzać pomieszczenia. Mieszkańcy DPS-u odczują poprawę komfortu. Wartość tego projektu przekracza 4 mln zł, dofinansowanie wynosi 2 mln zł.

Powiat stara się o dofinansowania na jeszcze inne inwestycje. Złożone wnioski są na etapie weryfikacji.

W budżecie znalazły się także dotacje dla ochotniczych straży pożarnych na zakup samochodów – po 20 tys. dostaną Biadacz i Kuniów, a 30 tys. - Jasienie.

- Wymaga chyba podkreślenia fakt, że budżet bieżącego roku został przyjęty przez radnych jednogłośnie. To cieszy. Myślę, że jest to dowód dużego zrozumienia problemów z jakimi przychodzi nam się mierzyć – podkreśla starosta. - Nie znaczy to absolutnie, że budżet został przyjęty bezkrytycznie. Wszyscy coraz lepiej zdajemy sobie sprawę z realnych zagrożeń jakie niosą ze sobą i zmiany w prawie, i sytuacja gospodarcza. To zrozumiałe, że im gorsza sytuacja gospodarcza, tym gorszy spływ podatków, co wpływa na kondycję samorządów. Nie pozostaje nic innego jak tylko optymistycznie zabrać się do pracy. I tego właśnie optymizmu serdecznie życzę wszystkim mieszkańcom powiatu w Nowym 2013 Roku.

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku