strona główna

5.01.2012

Starosta o finansach powiatu w 2012 roku


„Jeżeli porównywać rok 2012 do ubiegłego pod kątem inwestycji, to zauważamy spowolnienie, tak jak we wszystkich samorządach" – mówi w wywiadzie pt. „Spowolnienie, ale nie stagnacja” w „Kulisach Powiatu” z 5.01.2012 Piotr Pośpiech, starosta kluczborski. Oto obszerne fragmenty.

O tegorocznym budżecie (co oznacza dla powiatu kluczborskiego – rozwój czy stagnację?):

"Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w bieżącym roku uruchomimy rehabilitację w nowym budynku przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku, dostępną dla naszych mieszkańców, wykonamy tam parkingi, chodniki, drogi wewnętrzne – to chyba jednak rozwój. W tym roku uruchomimy nowy inkubator przedsiębiorczości, czyli udostępnimy 18 lokali użytkowych nowym przedsiębiorcom – to też nazwałbym rozwojem. Poza tym wykonamy spory zakres prac remontowych na drogach i w naszych obiektach: roboty drogowe będą prowadzone w kilkunastu miejscach powiatu, remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Kluczborku też stanie się faktem, przygotowujemy projekt związany z poprawą bazy kształcenia zawodowego w naszych szkołach – dotyczył będzie głównie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, powstał też projekt zasługujący na dofinansowanie ze środków UE w zakresie odnawialnych źródeł energii.

To tylko kilka przykładów. Jeżeli porównywać rok bieżący do 2011, pod kątem inwestycji, to zauważamy spowolnienie inwestycyjne, tak jak we wszystkich samorządach. O tym dowiadujemy się od innych samorządowców oraz z mediów. Spowolnienie procesów inwestycyjnych w polskich samorządach stało się faktem, co wielokrotnie zapowiadałem w różnych wywiadach. Dzieje się tak, bo ograniczono nam możliwości restrykcyjnymi przepisami finansowymi oraz wyczerpują się środki unijne, zwłaszcza te przeznaczane na infrastruktur”

O dochodach ze ze sprzedaży mienia:

„Odpowiadając zacytuję jeden z bardzo ważnych zapisów budżetu powiatu na 2012 rok: „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 6.928.374 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań…”.

Zgodnie z nowym prawem finansowym musimy generować jak najwyższe dochody i redukować zadłużenie, to będzie stanowiło podstawy oceny kondycji samorządu w latach następnych. Jeśli nie uda się wykonać w pełni założonego planu, planowana nadwyżka będzie mniejsza i spłacimy mniej wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan jest ambitny, ale możliwy do realizacji, choć wymaga to od nas wielkiej determinacji i pracy, która już się zaczęła. Zapis zacytowany wyżej wskazuje jednoznacznie, że nie są to środki na „przejedzenie”.

Na aspekt sprzedaży mienia należy patrzeć wielowymiarowo. Zbycie mienia to nie tylko pieniądze w budżecie, to także pozyskiwanie inwestorów, a takie są przecież oczekiwania wszystkich. Tak też było w przeszłości, weźmy np.:

 • budynek dawnej interny, dziś inwestycja prywatna, której budżet wynosi prawie 20 mln zł, efekt oczekiwany – nowe działalności medyczne i miejsca pracy

 • budynek magazynowy w Wołczynie obok naszego ZOL-u, dziś siedziba prywatnej firmy w trakcie inwestycji

 • budynek po urzędzie pracy na Podwalu, dziś nowe mieszkania” (...)

O zadłużeniu:

„Zadłużenie powiatu przede wszystkim wynika z zaszłości z czasów przekształcenia szpitala. Wtedy zaangażowane środki w spłatę zadłużenia szpitala i w budowę nowego obiektu obciążają nas do dziś.

Moim pomysłem rozwiązania tego problemu były działania inwestycyjne, czyli pozyskiwanie jak najwyższych środków z zewnątrz, co wpływało i wpływa na wzrost dochodów budżetu i zmniejsza wskaźnik zadłużenia. Wszystko to przy jednoczesnych spłatach zobowiązań.
Ten plan dobrze działa. W skali poprzedniej kadencji (4 lat) zadłużenie powiatu wzrosło o 7 mln zł, a środki pozyskane z zewnątrz wyniosły 33,6 mln zł, zainwestowaliśmy ponad 40 mln zł.

W 2011 roku, czyli już w bieżącej kadencji, pozyskaliśmy środki zewnętrzne w kwocie ok. 7 mln zł, zainwestowaliśmy, licząc z częściową spłatą zobowiązań w 2012 roku, prawie 25 mln zł.

W tym czasie nasze zadłużenie odnoszone do dochodów, przy granicy 60%, systematycznie spadało. W roku 2012 wyniosłoby ono niespełna 40% planowanych dochodów, przy ponad pięćdziesięciu procentach jeszcze w roku ubiegłym. Problem stanowi nowe rozporządzenie Ministra Finansów, dot. sposobu wyliczania zadłużenia, które każe nam do zobowiązań doliczać, np. umowy z odroczonym terminem płatności. My taką umowę mamy z firmą Siemens, w zakresie prac wykonanych w naszych szkołach. Kiedy zawieraliśmy te umowy w 2010 roku, zobowiązania z nich wynikające stanowiły wydatek majątkowy rozłożony w czasie, dziś musimy doliczać je do długu, co go podwyższa do ponad pięćdziesięciu procent.

W czasie ostatnich lat zadłużenie w samorządach istotnie wzrosło w związku z absorpcją środków unijnych, a na to nakłada się kryzys (...)”


O najważniejszych wydatkach:

Najważniejsze wydatki budżetu to te, które w trudnych czasach dotyczą osób najsłabszych. W tym względzie pragnę wszystkich uspokoić. Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka, pensjonariuszy w domach pomocy społecznej zostały starannie wyliczone i zabezpieczone w budżecie. Nasi uczniowie będą pobierać naukę w wyremontowanych szkołach, od mam nadzieję, zadowolonych nauczycieli, tu zagrożeń nie widzę. Pozostałe jednostki organizacyjne powiatu posiadają środki na racjonalne funkcjonowanie. Będziemy skrupulatnie analizować każdy wydatek, czego oczekuję także od moich współpracowników i osób zarządzających.
Co się zaś tyczy wydatków majątkowych i inwestycyjnych wyniosą one prawie 20% wszystkich wydatków budżetu w 2012 roku:

 • 1.450.000 zł. spłata zadania przebudowy dróg w Lasowicach Wielkich,

 • 1.200.000 zł. remonty na drogach,

 • 562.263 zł. zakończenie budowy i wyposażenie Inkubatora Przedsiębiorczości,

 • 2.690.251 zł. spłata zakończonej budowy Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji,

 • 700.000 zł. zagospodarowanie terenu: parkingi, drogi wewnętrzne, chodniki przy POR,

 • 6.232.395 zł. zwiększenie efektywności energetycznej szkół powiatu kluczborskiego, spłata zobowiązania finansowania ze środków NFOŚiGW,

 • 400.000 zł. rehabilitacja zdrowotna w budynku przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku.
   

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku