strona główna

19.06.2019

Razem bezpieczniej

 

To tytuł innowacji pedagogicznej opracowanej i wdrożonej w SOSW przez grupę nauczycieli: Barbarę Krupę, Marzenę Kot, Jolantę Habrajską, Mariolę Rymarz i Bogusława Wyderę. Trwała od września 2016 r. do czerwca 2019. Adresatami byli uczniowie Zespołu Szkół na wszystkich etapach edukacyjnych, dzieci z Przedszkola Specjalnego nr 9, rodzice/opiekunowie prawni oraz nauczyciele.


Celem nadrzędnym innowacji było wyposażenie uczestników w uniwersalne umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdrowiu. Działania innowacyjne ściśle związane były z założeniami Podstawy programowej kształcenia ogólnego, Programu Wychowawczo – Profilaktycznego oraz z rządowym programem wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.
W ramach innowacji odbywały się różnorodne spotkania, warsztaty, konkursy plastyczne, zajęcia edukacyjne. W roku szkolnym 2016/2017 autorzy przygotowali dwie imprezy, jedna pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły” z udziałem licealistów z Zespołu Szkół Licealno - Technicznych z klasy mundurowej. Bardzo profesjonalnie przeprowadzili oni szkolenie
z zakresu przepisów ruchu drogowego, prezentowali znaki drogowe, kamizelki odblaskowe itp. Przed feriami zimowymi odbyło się spotkanie ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku na temat „Bezpiecznych ferii”. Celem spotkania było uwrażliwienie przedszkolaków i uczniów na różne niebezpieczeństwa związane z okresem zimowym. Strażacy opowiadali m.in. o zatruciach czadem, pożarach, ratowaniu spod lodu tonących, odmrożeniach, niebezpiecznych soplach lodu zwisających
z dachów. Rozdali wszystkim uczestnikom ulotki „Czad i ogień – obudź czujność”. Dla młodzieży zorganizowany został Konkurs Wiedzy o Tlenku Węgla pod hasłem „Żeby czad nie zaprowadził Cię na drugi świat”, który poprowadził pan Bogusław Wydera.

 


W następnym roku szkolnym 2017/2018 oprócz zajęć edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem, odbyły się warsztaty
z pierwszej pomocy w formie ćwiczeń na fantomach typu Little Anne i Mini Anne (uzyskanych od WOŚP) pod hasłem „Platynowe minuty życia”, a poprowadzili je uczniowie z klasy III mundurowej z ZSL-T. Podczas warsztatów utrwalano umiejętności
z zakresu resuscytacji oddechowo – krążeniowej oraz ułożenia poszkodowanego w tzw. pozycji bocznej ustalonej. W zajęciach uczestniczyli rodzice uczniów i higienistka szkolna.

 


Przed feriami zimowymi odbyły się interdyscyplinarne zajęcia warsztatowe, podczas których m.in. przygotowano ilustracje związane z zagrożeniami w okresie zimowym, zaprojektowano odzież zimową, prowadzący przypomnieli numery alarmowe oraz zasady bezpieczeństwa w sieci. Na zakończenie warsztatów odbyła się projekcja filmu edukacyjnego pt. „Włącz myślenie. Bezpieczne ferie”.


W maju 2018 r. uczniowie spotkali się z ratownikiem WOPR, który zapoznał ich z zasadami bezpiecznego korzystania
z akwenów wodnych i zaprezentował kilka metod pomocy tonącym. Następnie odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „Jestem bezpieczny nad wodą”.

 

 


W bieżącym roku szkolnym w ramach innowacji odbył się pokaz umiejętności samoobrony w wykonaniu uczniów ZSL-T. Celem tego niezwykłego pokazu było podniesienie wiedzy na temat zagrożeń, sposobów ich unikania i przeciwdziałania, pokazanie właściwych reakcji podczas niebezpiecznych sytuacji. Nie tylko dzieci i młodzież z ośrodka, ale także dyrekcja, nauczyciele, opiekunowie, rodzice z powagą wysłuchali cennych rad i przestróg dotyczących zachowań w kontaktach z agresywnymi osobami.

 


W czerwcu 2019 r. pod hasłem „Bezpieczne wakacje” odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji, którzy przypomnieli o zachowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nad wodą, w kontaktach z nieznajomymi, telefonach alarmowych itp. Pod tym samym tytułem zajęcia warsztatowe poprowadziła wolontariuszka z Opolskiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej, towarzyszył jej pies Weda.

 

 


Na korytarzu szkolnym zaprezentowano podsumowanie trzyletniej działalności innowacyjnej innowacji w formie fotoreportażu.
Zaproszenie do udziału w innowacji „Razem bezpieczniej” przyjęli:

• Nauczyciele z ZSL-T panowie Dariusz Pawlak, Rafał Panaszek, Marek Jarząb oraz uczniowie z klas mundurowych
• Ratownik WOPR, pan Bartosz Marchewa
• Higienistka szkolna, pani Janina Maliszewska
• Wolontariuszka OGPR, pani Anna Włodarczyk
• Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
• Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku
 

Autorzy innowacji składają podziękowania za niezwykłą pomoc i wsparcie.
 

 

Oprac. SOSW w Kluczborku

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku