strona główna

26.11.2013

Jak pomaga nasz "Aktywny Samorząd"

Trzydzieści cztery umowy z osobami niepełnosprawnymi na dotacje w łącznej kwocie 108 450 tys. zł to dotychczasowy efekt realizowanego w powiecie kluczborskim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie programu "Aktywny samorząd".

- W toku realizacji programu dotychczas zostały podpisane 34 umowy na łączną kwotę 108 449,98. Do końca roku planowane jest podpisanie jeszcze 24 umów na kwotę 72 755,00zł – wylicza Iwona Hrynyszyn, dyrektor PCPR w Kluczborku.

Jedna osoba otrzymała dofinansowanie do zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu na kwotę 2933,00zł.
12 451,30 zł to kwota dofinansowania udzielonego trojgu wnioskodawcom do zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania.

 

PCPR podpisał też w ramach programu "Aktywny Samorząd" trzy umowy o dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich na łączną kwotę 33100,00zł i trzy umowy na pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – na łączną kwotę 6 752,68zł.

A dofinansowanie do studiów dla 24 wnioskodawców wynosi łącznie – 53 213,00zł.

 

Więcej informacji na temat programu można znaleźć tutaj:
http://www.pcpr-kluczbork.pl/web.n4?go=62
 

Na zdjęciu: Iwona Hrynyszyn, dyrektor PCPR.

 

Oprac. M. Kluf

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku