strona główna

13.06.2017

Najwięcej z powiatów na inwestycje

 

Radni powiatu wszystkich opcji jednogłośnie udzielili staroście i Zarządowi Powiatu w Kluczborku absolutorium z wykonania budżetu za 2016 r. Był to rok, w którym nasz powiat przeznaczył ponad 12 mln zł na inwestycje. Udzielenie absolutorium, to jedna z ważniejszych uchwał w ciągu roku. W tym przypadku oznacza, że radni pozytywnie ocenili realizację planu dochodów, wydatków, w tym inwestycyjnych za ubiegły rok.

 
- Ponad 12 mln zł poszło na inwestycje, to jest to 16 procent budżetu, czyli więcej niż większość powiatów w regionie – podsumowuje starosta Piotr Pośpiech. - Mimo nakładanych na samorządy ograniczeń, nie rezygnowaliśmy z ważnych dla mieszkańców inwestycji – mówi starosta Piotr Pośpiech. - Na część inwestycji zdobywaliśmy pieniądze poza budżetem.

Najwięcej, bo ok. 28 mln zł, czyli prawie 32 procent budżetu pochłonęły wydatki na utrzymanie powiatowych szkół i placówek oświatowych. - Subwencja oświatowa, którą otrzymują samorządy drastycznie spada – wyjaśnia starosta. Powiat musiał dołożyć do oświaty w ub. r. ponad 2 mln zł.


Absolutorium to okazja do przypomnienia ważnych ubiegłorocznych inwestycji, a to m.in.:
 

26 km wyremontowanych dróg

 


Remont drogi powiatowej Kluczbork - Nowa Bogacica: 4,5 mln zł

Czyli 16-kilometrowego odcinka z Kluczborka przez Smardy do Nowej Bogacicy. Oprócz położenia nowej nawierzchni, zakres robót objął też remont 4 mostów i 20 przepustów oraz przebudowę skrzyżowania w Smardach Górnych, gdzie przebudowaliśmy skrzyżowanie. Powstało tam małe rondo najazdowe.
 


Remont kosztował prawie 4,5 mln zł. To dużo mniej niż zakładał kosztorys. Na pokrycie połowy kosztów powiat zdobył dotację.


Remont drogi Wołczyn - Gierałcice – Murów: 3,3 mln zł

To jest 10 km nowej nawierzchni od ul. Opolskiej w Wołczynie do granicy powiatu. Remont kosztował 3,3 mln zł. Połowę powiat kluczborski wyłożył z własnego budżetu, na pokrycie reszty kosztów wywalczył dofinansowanie z programu na przebudowę dróg lokalnych.

Przy tym remoncie wymieniliśmy nawierzchnię na całym odcinku i na skrzyżowaniach, wyremontowaliśmy chodnik przy ul. Opolskiej w Wołczynie. Wyremontowaliśmy 4 mosty. Może tego nie widać, ale to najkosztowniejsza zwykle część tego typu inwestycji. Przebudowaliśmy 9 przystanków autobusowych na trasie, a dwa nowe zainstalowaliśmy w Wierzchach. 400 tys. zł dołożyła gmina Wołczyn.

Remonty w Laskowicach:

Chodzi o odcinek przebiegający przez miejscowość Laskowice w gminie Lasowice Wielkie, w kierunku Budkowic, do granicy z powiatem opolskim.
- koszt prac prowadzonych przez powiat: ponad 400 tys. zł
- koszt robot zleconych i finansowanych przez gminę Lasowice Wielkie - 300 tys. zł
- remonty chodnika na długości prawie 1,1 km i remonty cząstkowe zjazdów: 160 tys. złNa dziś, wliczając w to tegoroczne "schetynówki" będziemy mieć łącznie 160 km wyremontowanych dróg. Nie zmienia to faktu, że ponad 200 km jest jeszcze do zrobienia i wymaga sporych nakładów, więc bardzo intensywnie myślimy o nowych rozwiązaniach związanych z finansowaniem remontów i utrzymaniem naszych dróg.
 


Inwestycje w pomoc społeczną

Ten rok to kolejne remonty w placówkach pomocy społecznej, tym razem w DPS przy ulicy Wołczyńskiej w Kluczborku. Prace były podzielone na kilka etapów i rozpoczęły się w 2014 roku. Od dwóch lat budynek ogrzewany jest pompami ciepła, wymieniono wewnętrzne instalacje i wyremontowano łazienki.

W 2016 r. remontowana była zabytkowa część budynku. Przeprowadziliśmy remont elewacji, wymieniliśmy cały dach wraz ze stolarką okienną. Był to ostatni etap prac, które zaplanowaliśmy.

Dzięki pieniądzom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrewitalizowano również przylegający do budynku park. Koszt wszystkich prac (wraz z tarasem przy DPS na ul. Sienkiewicza) wyniósł blisko 430 tysięcy złotych.
 

 
Stołówka po zmianach: 60 tys. zł

Tyle w 2016 r. kosztowało odnowienie i zmiana wyglądu sali konsumpcyjnej w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych naszego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

Remont obejmował m.in. wymianę podłóg, gipsowanie i gładzenie ścian we wspomnianej sali konsumenckiej i wyposażenie bufetu w nowe urządzenia. Zmiana jego funkcjonalności powinna wpłynąć sprawność obsługi klienta.

 Przypomnijmy, że z bufetu w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 korzystają mieszkańcy miasta, a serwowane tutaj obiady abonamentowe cieszą się dużym zainteresowaniem konsumentów. W pracowni przygotowywane są również obiady dla pacjentów szpitala.
 
Pracownia "napakowana" nowościami: 60 tys. zł


Tak śmiało można powiedzieć o wyremontowanej i wyposażonej w ub. rf. pracowni fryzjerskiej w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Młodzież i uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych uczą się profesji na najnowocześniejszym sprzęcie i wysokiej jakości produktach.

Koszt remontu wyniósł 60 tys. zł z budżetu powiatu. Za tę kwotę wyremontowano pomieszczenia, wyposażono pracownię w profesjonalne stanowiska fryzjerskie, kupiono sprzęt, dzięki któremu absolwenci będą bardzo dobrze przygotowani do zawodu i będą znali najnowsze stosowane we fryzjerstwie technologie.
 

 


Kolejne inwestycje

Termomodernizacja i budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Wkład powiatu do tej inwestycji, realizowanej przez gminę Kluczbork w 2016 r - 760 tys. zł

"Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego" - to rozłożona na lata spłata kosztów remontów i modernizacji wykonanych w obiektach oświatowych powiatu dla uzyskania oszczędności w opłatach za ogrzewania i prąd. Kwota na ten cel w 2016 r. to ponad 2 mln zł

Odkupienie wspólnie z gminą Kluczbork Pasieki Zarodowej w Maciejowie od prywatnego właściciela za 150 tys. zł

Opracowanie dokumentacji na remont prawie 16-kilometrowego odcinka drogi powiatowej: Kujakowice – Byczyna – granica województwa łódzkiego na wysokości miejscowości Gola, koszt – 206 640 zł (powiat będzie zabiegał o dofinansowanie).

Rozłożona na dwa etapy (w tym drugi w 2016 r.) spłata nakładów na wykonane w 2015 r. remonty dwóch powiatowych "schetynówek": Stare Olesno – Jasienie - ponad 1 mln zł i Byczyna – Łubnice: 1,2 mln zł

Wkrótce przypomnimy inne ważne wydatki, projekty, pozyskane dotacje byście Państwo wiedzieli, że przy ograniczonych możliwościach samorządowego budżetu staraliśmy się zrobić jak najwięcej.

 

 

Oprac. M. Kluf

  

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku